contrast2.jpgcontrast1d.jpgcontrast2a.jpgcontrast1c.jpgcontrast1.jpgcontrast9.jpgcontrast9a.jpgcontrast4c.jpgcontrast1b.jpgcontrast4.jpgcontrast1a.jpgcontrast8.jpgcontrast3.jpg

Dokumenti

Uvećanje slova:

KLIKNUTI NA NASLOV ZA OTVARANJE DOKUMENTA

Statut opštine Ivanjica 
Biračka mesta

Odluka o obaveznoj primeni dokumentacije

Politika kvaliteta i zaštite životne sredine

Neuručena poreska akta

-Evidencija neuručenih poreskih rešenja za Novembar 2014. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Program propisa nezakonito izgrađenih objekata

Rešenje o obrazovanju komisije za popis nezakonito izgrađenih objekata

PRAVILNICI

Pravilnik o uzbunjivanju

Pravilnik o radu trezora Opštine Ivanjica

Zahtev za plaćanje .(xls)

Zahtev za transver sredstava -indirektni (.xls)

Zahtev za transfer sredstava škole (.xls)

ODLUKE

Odluka o ustanovljenju javnog priznanja-zvanje počasni građanin opštine Ivanjica

Odluka o ustanovljenju nagrada i drugih priznanja opštine Ivanjica

Odluku o utvrđivanju dana opštine Ivanjica

Odluka o buđžetu opštine Ivanjica za 2015. godinu 

Odluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama

Odluka o dodeli stipendija svim studentima i učenicima za školsku 2014/2015. godinu

BUDŽET

Budzet Opštine Ivanjica  za 2011. godinu

Budzet Opštine Ivanjica  za 2012. godinu

Budzet Opštine Ivanjica  za 2013. godinu

Budzet Opštine Ivanjica  za 2014. godinu

Buđžet Opštine Ivanjica za 2015. godinu.

Buđžet Opštine Ivanjica za 2016. godinu

UPUTSTVA

Plan nabavke za 2015. godinu 

UPUTSTVA

 Uputstvo za pripremu odluke o budzetu lokalne vlasti za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu.

 

                                                         Prilog 1 - tabele za plate i broj zaposlenih - 2015

                                                         Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata

Uputstvo za pripremu budžeta za 2015. godinu

 Uputstvo za pripremu budžeta opštine Ivanjica za 2012. godinu
 Obrazac za Predlog finansijskog plana za 2012. godinu

POVELJE

Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

STRATEGIJE

Predlog Strategije za zaštitu životne sredine opštine Ivanjica 2012. - 2022.

STUDIJE

Studija kontrole i upravljanja parkiranjem u Ivanjici

INFORMATORI

Informator o radu opštine Ivanjica za 2010. godinu (br.1)

Informator o radu opštine Ivanjica za 2011. godinu (br.2)

Informator o radu opštine Ivanjica za 2012. godinu (br.3)

Informator o radu opštine Ivanjica za 2013. godinu (br.4)

Informator o radu opštine Ivanjica za 2014. godinu (br.5)

Informator o radu opštine Ivanjica za 2015. godinu (br.6)

Informator o radu opštine Ivanjica za 2016. godinu ( br.)

Informator o radu Centra za socijalni rad 


JAVNI UVIDI

Elaborat o regulaciji gradskog saobraćaja opštine Ivanjica - tekst
Elaborat o regulaciji gradskog saobraćaja opštine Ivanjica - prilozi

 Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima


PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

"Crown Forest" Prilike 
STR "Milovanović" Ivanjica 
PD "Špik" a.d. Ivanjica

 

PROGRAM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Godišnji program poljoprivredno zemljište 2016

PROSTORNI PLAN OPŠTINE IVANJICA

 

 

PPO Ivanjica

        Grafički prilozi

Namena prostora

Mreža naselja i infrastrukturni sistemi

Turizam i zaštita prostora

Karta sprovođenja

Shema Katići

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE ''GOLIJA''

PPPPNPP ''Golija''

REFERALNA KARTA 1

REFERALNA KARTA 2

REFERALNA KARTA 3

REFERALNA KARTA 4

PLAN DETALJNE REGULACIJE- KUŠIĆI

      DOKUMENTACIJA PLANA

          Katastarska podloga

          Topografska podloga

          Koncept -Izvod iz PPo

          Koncept - Podloga

          Koncept -Postojeće stanje

          Koncept - Namena površina

      GRAFIČKI PRILOZI

          Nacrt - Geodetski podloga

          Nacrt - Postojeća namena

          Nacrt - Plan namena površina

          Nacrt - Plan regulacije i nivelacije

          Nacrt - Plan parcelacije

          Nacrt - Saobraćaj

          Nacrt - Sinhron plan

      TEKST PLANA

          Nacrt plana

PLAN DETALJNE REGULACIJE- DEVIĆI

Devići - Tekst Plana

Devići Dokumentacija

Devići - Nacrt

 

SLUŽBENI LISTOVI OPŠTINE

 

 

2008. godina

Službeni list br.1-2008

Službeni list br.2-2008

Službeni list br.3-2008

Službeni list br.4-2008

2009. godina

Službeni list br.1-2009

Službeni list br.2-2009

Službeni list br.3-2009

Službeni list br.4-2009

Službeni list br.5-2009

Službeni list br.6-2009

Službeni list br.7-2009

2010. godina

Službeni list br.1-2010

Službeni list br.2-2010

Službeni list br.3-2010

Službeni list br.4-2010

Službeni list br.5-2010

Službeni list br.6-2010

2011. godina

Službeni list br.1-2011

Službeni list br.2-2011

Službeni list br.3-2011

Službeni list br.4-2011

Službeni list br.5-2011

Službeni list br.6-2011

Službeni list br.7-2011

2012. godina

Službeni list br.1-2012

Službeni list br.2-2012

Službeni list br.3-2012

Službeni list br.4-2012

Službeni list br.5-2012

Službeni list br.6-2012

Službeni list br.7-2012

Službeni list br.8-2012

Službeni list br.9-2012

Službeni list br.10-2012

2013. godina

Službeni list br.1-2013

Službeni list br.2-2013

Službeni list br.3-2013

Službeni list br.4-2013

Službeni list br.5-2013

Službeni list br.6-2013

Službeni list br. 7-2013

Službeni list br.8-2013.

Službeni list br.9-2013.

Službeni list br.10-2013.

Sluzbeni list br. 11-2013.

Službeni list br. 12-2013.

Službeni list br. 13-2013.

2014. godina

Službeni list br.1-2014

Službeni list br. 2-2014

Službeni list br. 3-2014

Službeni list br. 4-2014

Službeni list br. 5-2014

Službeni list br. 6-2014

Službeni list br. 7-2014

Službeni list br. 8-2014

Službeni list br. 9-2014

Službeni list br. 10-2014

Službeni list br. 11-2014

Službeni list br. 12-2014

Službeni list br. 13-2014

Službeni list br. 14-2014

2015. godina

Službeni list br. 1 -2015

Službeni list br. 2 -2015

Službeni list br. 3 -2015

Službeni list br. 4 -2015

Službeni list br. 5 -2015

Službeni list br. 6 -2015

Službeni list br. 7 -2015

Službeni list br. 8 2015

Službeni list br. 9 2015

Službeni list br. 10 2015

Službeni list br. 11 2015

Službeni list 2016. godina

Službeni list br. 1 2016

Službeni list br. 2 2016

Službeni list br. 3 2016

Službeni list br. 4 2016

Službeni list br. 5 2016

Službeni list br. 6 2016

Službeni list br. 7 2016

Službeni list br. 8 2016

 

Portal Opstine Ivanjica. Sva prava zadrzana. www.ivanjica.gov.rs
Klikni za čitanje selektovanog teksta! Omogućila Opština Ivanjica