contrast9a.jpgcontrast1c.jpgcontrast2a.jpgcontrast8.jpgcontrast4.jpgcontrast1a.jpgcontrast1d.jpgcontrast4c.jpgcontrast1b.jpgcontrast2.jpgcontrast9.jpgcontrast3.jpgcontrast1.jpg

Mesne zajednice

Uvećanje slova:

 


Mesna zajednica  BRATLJEVO

Broj pošte: 32256 MK:837-302

Mesna zajednica Bratljevo se prostire od Nošnice do Tičar-jezera i od Koviljske planine do Lupoglava,  a čine je naseljena mesta Bratljevo,  Rovine i Gleđica.  Nadmorska visina je 900 metara,  površina 62m2.  U ovoj mesnoj zajednici živi 598 stanovnika u okviru 219 domaćinstava.  Bratljevo  je  centar  mesne   ajednice  i  povezano  je  sa  Ivanjicom asfaltnim  putem,   a  putevi  ove  mesne  zajednice  su  u  zimskim  mesecima često zavejani.  KO Bratljevo obuhvata 3. 578 katastarskih parcela ukupne površine 1. 717 ha, 60 ari i 67 m2,  od toga je u privatnoj svojini 74, 55%,  a u drugim oblicima svojine 25, 45%.  Struktura  emljišta  po  kulturama  je:  oranice  22, 50%,   voćnjaci 3, 26%,  livade 17, 01%,  pašnjaci 11, 12%,  šume 44, 49%,  neobradivo 1, 62%.  U Bratljevu živi 220 stanovnika u okviru 86 domaćinstava i unjemu se nalazi mesna kancelarija,  zdravstvena stanica,  OŠ «Milan Vućićević Zverac«,  pošta,  šumsko gazdinstvo,  pogon zadruge iz Međurečja,  rasadnik  i kafana.  U centru se nalazi i grupa spomenika,   krajputaša,   ratnicima od 1912.  do 1918.  godine.  Stanovništvo se bavi poljoprivredom i stočarstvom.  Rovine imaju109 stanovnika u okviru 37 domaćinstava i jedno je od najmanjih sela u ivanjičkoj opštini.  Nalaze se između Koviljske planine I Nošnice do venca prema Lupoglavu.  KO Rovine obuhvata 1. 611 katastarskih parcela ukupne površine 919 ha,  47 ari i 98 m2,  od toga je u privatnoj svojini 52, 05%,  a u drugim oblicima svojine  47, 95%.  Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice  18, 45%,   voćnjaci 3, 16%,  livade 16, 21%,  pašnjaci 2, 36%,  šume 57, 88%,  neobradivo 1, 94%  Stanovništvo se bavi poljoprivredom i stočarstvom.  Gleđica,  u kojoj živi 269 stanovnika u okviru 96 domaćinstava,  se proteže jednim delom padinama Golije,  a drugim delom između Golijske I Vučačke reke,  na padinama Trube i Šančeva.  Kroz  Gleđicu  protiču  Golijska  reka  –  koja  dolazi  iz  Jasenovice  I spušta se prema Kumanici,  i Vučačka reka koja se pri izlazu iz ovog sela sastaje sa Golijskom,  čineći Moravicu.  Da bi se iz Gleđice krenulo u svet potrebno je pešačiti do Rovina,  Kumanice,   Bratljeva ili Međurečja. Zbog teških uslova života stanovnici se iseljavaju u Ivanjicu,  Čačak,  Beograd. . .  KO  Gleđica  obuhvata  5. 391  katastarsku  parcelu  ukupne  površine 3. 522 ha,  43 ara i 32 m2,  od toga je u privatnoj svojini 49, 84%,  a u drugim oblicima svojine  50, 16%.  Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice 16, 53%,   voćnjaci 1, 91%,  livade 16, 27%,  pašnjaci 9, 03%,  šume 54, 30%,  neobradivo 1, 96%.  Stanovništvo  se  bavi  stočarstvom,   ratarstvom,   voćarstvom  I eksploatacijom šume.

 

Mesna zajednica BREZOVA

Broj pošte: 32253 MK:873-302

Mesnu zajednicu Brezova čine naseljena mesta Brezova,    Šarenik iBrezovačkaRavna  Gora,   a  centar  mesne  zajednice  su  Katići.   U  mesnoj zajednici  Brezova  živi  1. 347  stanovnika  u  okviru  413  domaćinstava. Ima  površinu  od  60  km2  i  nadmorsku  visinu  od  1. 001  metar.   U  samoj Brezovi živi 560 stanovnika u okviru 168 domaćinstava.  Stanovnici sebave poljoprivredom ,  najčešće gajenjem krompira i stočarstvom. KO Brezova obuhvata 7. 283 katastarske parcele ukupne površine 2. 975 ha,  53 ara i 37 m2,  od toga je u privatnoj svojini 78, 63%,  a u drugimoblicima svojine 21, 37%.  Struktura zemljišta po kulturama je: oranice22, 97%,  voćnjaci 3, 55 %,  livade 18, 15  %,  pašnjaci  18, 26 %,  šume 31, 76 %i neobradivo  5, 31%. Katići broje 125 stanovnika u okviru 36 porodica.  Nalazi se ispodKukutnice,   na  nadmorskoj  visini  od  preko  1000  metara.   Stanovnici  sebave gajenjem krompira i stočarstvom. U  Katićima  je  smeštena  mesna  kancelarija,   zdravstena  stanica, veterinarska stanica,  OŠ »Mićo Matović«,  dve zemljoradničke zadruge, hotel  Logos  i  nekoliko  privatnih  preduzeća.   Katići  su  i  turističkomesto sa asfaltnim putem i autobuskom linijom za Ivanjicu.  Putem Katići – Močioci – Jasenovo ovo  selo je povezano sa selimau  dolini  Moravice,   a  putem  Užice  –  Nova  Varoš  i  sa  Zlatarskim  iZlatiborskim  krajem.   Preko  Katića  je  najkraći  put  od  Ivanjice  na Jadransko more.  Lokalni put Grabovica – Bela Crkva je dugačak 15 km,  odtoga je 3 km asfalt i 12 km tucanik,  a svakodnevno saobraća autobuskalinija Ivanjica – Bela Crkva. Ravna Gora ima 105 stanovnika u okviru 27 porodica.  Prostire seod Gloga ka istoku,  prema ušću Ravnogorske reke u Rzav na severu,  graničise  direktno  sa  Brezovom,   a  od  ostalih  sela  je  prirodnim  granicamaodvojena Mučnjom od Preseke i Močioca,  Okruglicom od Čepova i Visoke, a na zapadu Rzav ovo selo odvaja od Klekove. Ravna Gora ima četvorogodišnju školu,  kao i desetak telefonskihpriključaka i struju,  izgrađeno je u selu nekoliko vodovoda,  a ima i dobrihizvora i bunara. Ravnogorci  su  odlični  stočari,   proizvođači  krompira,   majstorizidari i prevoznici,    među njima ima i veliki broj vlasnika vodenica,  aovde postoje i izvanredni uslovi za razvoj seoskog turizma. Šarenik ima 557 stanovnika u okviru 182 domaćinstva.  Prostirese  izmeđuDubrave,   Brezove  i  Čepova  u  ivanjičkoj  opštini  i  Bjeluše  uariljskoj.   U  Šareniku  se  nalazi  i  škola  –  područna  odeljenja  OŠ  uKatoćima. KO Šarenik obuhvata 8. 298 katastarskih parcela ukupne površine3. 043 ha,  54 ara i 6o m2,  od  toga je  u privatnoj svojini 76, 81%,  a u drugimoblicima svojine 23, 19%. Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice  22, 36%,   voćnjaci 4, 90%,   livade  14, 77%,   pašnjaci14, 93%,   šume  38, 17% i  neobradivo 4, 87%.  Šarenik je izrazito voćarsko selo,  najviše površine se nalazi podvoćnjacima, podratarskimkulturamailivadama, abaveseistočarstvom. Od najniže tačke u LJupčoj reci (500 metara) do najvišeg vrha uVodicama od oko 1. 100 metara je udaljenost svega 5-6 km.  Zbog takvogterena seoski putevi su u veoma lošem stanju.  U selu postoji škola.

 

Mesna  zajednica BUKOVICA

Broj pošte: 32251 Telefon: 641-201

Mesna  zajednica  Bukovica,   koja  obuhvata  površinu  od  16  km2,   senalazi na nadmorskoj visini od 420 km,    na putu za Požegu.  Uudaljena jeod Ivanjice 5 km i graniči se sa mesnim zajednicama Ivanjica,   Prilike iLisa.  Čine je naseljena mesta Bukovica,  Šume,  Sađavac i Raščići.  U ovojmesnoj zajednici živi 3. 039 stanovnika u okviru 947 domaćinstava. Bukovica,  u  kojoj živi 1. 728 stanovnika u okviru 520 domaćinstava, ima  mesnu  kancelariju,   poštu,   banku  i  područna  odeljenja  do  četvrtograzreda Osnove škole »Milinko Kušić« iz Ivanjice.  U naselju Raščićiradi   osnovna   škola,    područna   odeljenja   do   četvrtog   razreda   OŠ »Milinko Kušić» iz Ivanjice. U naselju Šume živi 1. 311 stanovnika u okviru 427 domaćinstava. Mesna zajednica Bukovica pripada KO Šume u kojoj ima ukupno 5. 981 katastarskih parcela ukupne površine 1. 561 ha,  91 a i 19 m2,  od toga je uprivatnoj svojini 89, 36%,  a u drugim oblicima svojine 10, 64%. .  Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice  16, 46%,   voćnjaci12, 61%,  livade 17, 03%,  pašnjaci 9, 10%,  šume 35, 80% i naobradivo 9, 00%ukupne površine. U Mesnoj zajednici Bukovica se nalaze dve četvororazredne  škole –isturena  odeljenja  OŠ  «Milinko  Kušić»  iz  Ivanjice,   i  to  u  samoj Bukovici  i u Raščićima. Nagli razvoj industrije tokom šezdesetih i sedamdesetih godinaXX   veka   je   uslovio   naseljavanje   ove   mesne   zajednice   i   veliki   priliv stanovništva  iz  planinskih  sela  naše  opštine.   Danas  u  ovoj  mesnojzajednici postoje dosta uspešna preduzeća koja se bave obradom drveta itekstila,   preradom poljoprivrednih proizvoda I trgovinskom delatnošću: Konfekcija Javor,  Triem,    Majt Metalac,  Matis,  Tis,  GPGraditelj,   Agromarket,   Voćar–Požega,   ZZ  Ivanjica,   ZZ  Produkt,   Bestkoropracija,   hladnjače  Flora,   Ledenice  i  Cile,   PP  AS,   Ristić  DOO, Smrčak,  Napredak,  Kamenolom,  separacija i asfaltna baza Putevi. . . U  Raščićima  se  nalazi  i  Rašćanska,   ili,   kako  je  zovu,   Hadži  –Prodanova   pećina   ili   Šljepaja.    Smeštena   jeu   zoni   Dragačevskihplanina,  dugačka 346 metara i bogata pećinskim ukrasima.

 

Mesna zajednica DEVIĆI

Broj pošte: 32254 Vionicatelefon: 837-706

Mesna zajednica Devići obuhvata površinu od 45 km2 i nalazi se nanadmorskoj  visini  od  600  metara,   a  čine  je  podgolijska  sela  koja  sespuštaju ka sastavcima Brusničke reke i Studenice. U mesnoj zajednici Devići živi 720 stanovnika u okviru 232domaćinstva. Potvrdu   o   ranoj   naseljenosti   ovog   područja   pružaju   ostacivodovoda  sa  mermernim  cevima  iz  rimskog  perioda  iskopani  u  zaseokuKošani u Čečini. Mesna zajednica Devići obuhvata dve katastarske opštine: Čečinai Vionica. Vionica ima 284 stanovnika u okviru 88 domaćinstava.  Prostirese   između  Brusničke  reke  na  jugu  i  preko  Rogopeči,   Vlaovca,   Rivotina, Mrtvog kraja i Jastrebovca se spušta   ka Studenici,  koja većim delomčini granicu prema Čečini.  Vionica je planinsko selo razbacanog tipa savelikim zaseocima. KO  Vionica  obuhvata  3. 123  parcele  ukupne  površine  2. 340  ha,   19ari 13 m2,    od  toga  je u privatnoj svojini 70, 56%,  a u  drugim oblicimasvojine 29, 44%Struktura   zamljišta   po   kulturama   je:   oranice   8, 63%,    voćnjaci2, 91%,  livade 19, 57%,  pašnjaci 12, 99%,  šume 47, 60% i neobradivo 2, 30%. Meštani   Vionice   nisu   izraziti   stočari,    bave   se   i   gajenjemžitarica i voćnjaka,  sečom građe i radom u strugarama. Čečina ima 247 stanovnika u okviru 79 domaćinstava.  Prostirese od reke Studenice,  do Radočela i Crepuljnika i od Pridvorice do rekeIzubre,  koja odvaja ovo selo od Koritnika. KO Čečina obuhvata 3. 445 katastarskih parcela ukupne površine2. 128 ha,  32 ara 53 m2,  od toga je u privatnoj svojini 63, 23%,  a u drugimoblicima svojine 36, 77% Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice  9, 49%,   voćnjaci2, 03%,  livade 21, 51%,  pašnjaci 14, 28%,  šume 50, 16%  i neobradivo 2, 53%. Osim   stočarstva,    stanovnici   se   bave   gajenjem   ratarskih   ipovrtarskih kultura,  kao i šljiva i jabuka.  Devići broje 189 stanovnika u okviru 65 domaćinstava.  Ekonomskisu, dravstveni, prosvetni I kulturni centar, imaju zdravstvenu stanicu i OŠ »Nedeljko Košanin«.  Uskoro će Devići bitipovezani  asfaltnim  putem  sa  Ivanjicom,   jednim  krakom  od  Braduljice, preko Velike livade,  a drugim niz Studenicu,  za Ušće i Kraljevo. Zemljište  je  pretežno  šumovito,   a  ima  i  pašnjaka  i  senokosa koji su pogodni za gajenje stoke,  pogotovo ovaca.  Električno  osvetljenje  Devići  su  dobijali  iz  hidrocentrale  na Brusničkoj Reci,  a sada je dobijaju preko dalekovoda.  U neposrednoj blizini, na reci Izubri,  ima jedna vunovlačara. U bliskoj perspektivi se može očekivati da će Devići obnovititradiciji seoskog turizma. Mesna   zajednica   Devići   je   povezana   sa   Ivanjicom   asfaltnimputem,  a lokalni putevi su: Devići – Brusnik,  ukupne dužine 8 km i zgrađenje od tucanika i Braduljica – Devići – Ostatija,  dužine  20 km,  od toga je12 km asfalt,  a 8 km tucanik i tim putem su Devići povezani sa mesnimzajednicama  Pridvorica  i  Ostatija.   Svakodnevno  saobraća  i  autobuskalinija Ivanjica – Brusnik – Ostatija.  

 

Mesna zajednica ERČEGE

Broj pošte: 32257 KoviljeMK: 837-105

Mesnu  zajednicu  Erčege  sa  površinom  od  102  km2i  nadmorskomvisinom od 1. 200  metara,  čine naseljena mesta Erčege,  Vučak i Medovinei u njoj živi 780 stanovnika u okviru 155 domaćinstava. Erčege   zauzimaju   prostor   između   Kovilja   na   severu,    Vučaka   naseveroistoku,  Medovina na jugu i stare granice i Vasiljevića na zapadu. KO  Erčege  obuhvata  5. 056  katastarskih  parcela  ukupne  površine2. 756 ha,  18 ari i 3m2,  od toga je u privatnoj svojini 65, 17%,  a u drugimoblicima svojine 34, 83%.  Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice  15, 80%,   voćnjajci 1, 50%,  livade 17, 95,  pašnjaci19. 29 šume 41, 15% I  je obradivo 4, 31%. 19, 29U   Erčegama   živi   201   stanovnik   u   okviru   82   domaćinstva,    astanovništvo se pretežno bavi stočarstvom. Putem   preko Bratljeva i Međurečja (lokalni put Međurečje– Erčege, dužine 25km,  od toga  je 17 km asfalt,  a 8 km tucanik) je povezano saIvanjicom. Vučak  ima  316  stanovnika  u  okviru  101  domaćinstva.   U  Vučaku  senalazi i škola – područno odeljenje OŠ u Kovilju. KO  Vučak  obuhvata  5. 627  katastarskih  parcela  ukupne  površine3. 547 ha,  40 ari i 99 m2,  od toga je u privatnoj svojini 66, 55%,  a u drugimoblicima  svojine 33, 45%. Struktura   zemljišta   pokulturama   je:   oranice   12, 97%,    vočnjaci1, 27%,   livade  15, 25%,   pašnjaci  12, 09%,  šume  57, 12%i  neobradivo1, 30%. Meštani gaje voćnjake,  poznati su stočari,  a skoro svaka familijaima svoju redovničku vodenicu na Vučačkoj reci.  Od 1937. godine Vučak imačetvororazrednu odnovnu školu,  a od 1951.  godine zadružni dom. Medovine se prostiru na izvorištima Golijske Moravice (Vučačkereke  i  Jabukovačkog  potoka)  i  Nošnice.   Graniče  se  sa  severne  straneErčegama i Vučakom,  sa istočne Gleđicom i sa južne i zapadne visovimakoji  su  činili  granicu  između  Srbije  i  Turske,   a  danas  sa  teritorijomopštine Sjenica. KO Medovine obuhvata 5. 573 katastarske parcele ukupne površine3. 930 ha,  28 ari i 88 m2,  od togaje u privatnoj svojini 66, 05%,   a u drugimoblicima svojine 33, 95%. Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranica  11, 71%,   voćnjaka0, 53%,  livade 22, 86%,  pašnjaci 19, 70%,  šume 44, 10%  i neobradivo 1, 10%. U   Medovinama   živi   163   stanovnika   u   okviru   72   domaćinstva. Stanovništvo   se   bavi   pretežno   stočarstvom,   a   od   ratarskihproizvoda uspevaju ovas,  ječam,    raž i heljda.  Proizvode izvanredan sir,  kajmak,  suvo meso,  a bave se i sečom i prodajom šume. Selo   je   povezano   kolskim   i   konjskim   putevima,    Erčegama   doklepostoji valjan put od Bratljeva,  pa asfaltirani put do Ivanjice kojimredovno   saobraćaju   autobusi,    kao   i   prema   Sjenici,    Štavlju,    DugojPoljani i Novom Pazaru.

 

 Mesna zajednica IVANJICA

Broj pošte: 32250Telefon: 661-529

Mesna zajednica Ivanjica obuhvata površinu od 66 km2 i nalazi se ujugozapadnom  delu  Srbije,   na  nadmorskoj  visini  od  468  m,   sa  leve  idesne  strane  reke  Moravice,   okružena  obroncima  planina  Golije, Javora i Mučnja.  Udaljena je od Beograda 224 km,  a putem preko Arilja iPožege   (42   km   od   Ivanjice)   je   povezana   sa   magistralnim   putemBeograd-Južni Jadran i sa prugom Beograd – Bar.  Putem preko Guče jepovezana sa Čačkom,  preko Kaone sa Kraljevom,  a preko Javora,  Sjenicei   Novog   Pazara   izlazi   na   Ibarsku   magistralu.    Preko   Sjenice   jepovezana sa Novom Varoši i Prijepoljem. U Mesnoj zajednici Ivanjica živi 15. 770 stanovnika u okviru4. 635  domaćinstava,   a  čine  je  četiri  naselja:  grad  Ivanjica,   BedinaVaroš,  Budoželja i Sveštica.  Grad Ivanjica se nalazi u dolini reke Moravice,  pod Ravanom iGliječkim   brdom,    u   njemu   živi   12. 545   stanovnika   u   okviru   3. 812domaćinstava.   Ivanjica  je  administrativni,   privredni  i  kulturnicentar opštine. KO   Ivanjica   obuhvata   6. 714   katastarskih   parcela   ukupnepovršine 367 ha,  53 ara i 93 m2,  od toga je u privatnoj svojini 30, 46%, a u drugim oblicima svojine 69, 54%. Struktura zemljišta po kulturama je:oranice10, 18%, voćnjaci   15, 12%,    livade   8, 37%,    pašnjaci   0, 34%,    šume   11, 14%ineobradivo 54, 85%. Naselje Bedina Varoš se prostire u ravnici pored Moravice, uzvodno od Ivanjice i na padinama Debelog Brda i Oštrica.  U Bedinoj Varoši živi 1. 679 stanovnika u okviru 479 domaćinstava. KO Bedina Varoš obuhvata 4. 420 katastarskih parcela ukupne površine  2. 113  ha,   34  ara  i  60  m2,   od  toga  je  u  privatnoj  svojini85, 24%,  a u drugim oblicima svojine 14, 76%. . Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 8, 69%,  voćnjaci5, 58%,   livade  14, 44%,   pašnjaci  11, 29%,   šume  55, 46%  i  neobradivo4. 54%. Sveštica obuhvata predele oko Mucine vode,  vis iznad sela,  sakosama,  koje se spuštaju prema Buku i Marinoj   reci i deli se na dvadela – zapadni,  koji se zove Crnjevo i istočni,  koji nosi ime sela.  USveštici živi 1. 264 stanovnika u okviru 357 domaćinstava. KO  Sveštica  obuhvata  3. 327  katastarskih  parcela  ukupnepovršine  1. 870  ha,   99  ari  i  51  m2,   od  toga  je  u  privatnoj  svojini63, 25%,  a u drugim oblicima svojine 36, 75%. Strukturazemljištapokulturamaje:oranice7, 09%, voćnjaci  6, 19%,   livade  19, 83%,   pašnjaci  10, 06%,   šume  53, 66%ineobradivo 3, 17%. Budoželja  se  nalazi  na  zapadnim  padinama  Klekovice  i  udolini Moravice,  uzvodno 5-6 km od Ivanjice.  U Budoželji živi 282 stanovnika u okviru 87 domaćinstava. KO  Budoželja  obuhvata  2. 509  katastasrkih   parcela  ukupnepovršine1. 908  ha,   65  ari  i  61  m2,   od  toga  je  u  privatnoj  svojini52, 74%,  a u drugim oblicima svojine 47, 26%. Strukturazemljištapokulturamaje:oranice5, 71%, voćnjaci   2, 11%,    livade   16, 78%,    pašnjaci   7, 07%,    šume   66, 20%ineobradivo 2, 13%. Moravički  kraj,   koji  se  približno  poklapa  sa  teritorijomOpštine  Ivanjica,   je  1833  godine  priključen  Miloševoj  Srbiji,   a1834.  godine se,  sa leve strane reke   Moravice,  pod Gliječkim brdom iRavanom,  postavljaju temelji nove varoši i osniva sreska kancelarija.  Kako je dolina Moravice obrasla ivom,  nova varoš dobija ime Ivanjicai u  njoj živi oko 500 stanovnika. Godine 1834.  u Ivanjici počinje da radi i prva škola,  crkva jesagrađena 1836.  godine,  a postepeno se razvija privredni život čijuosnovu  čine  zanatstvo  i  sitna  trgovina.   U  momentu  kada  se  naziregrađanski   stalež,    1846.    godine,    veliki   požar   preseca   privredniživot  varošice. Obnova  Ivanjice  je  završena  sedamdesetih  godina  19.   veka  poregulacionom planu koji je odobrilo ministartsvo.  Ivanjica tada imai izuzetno razvijenu zanatsku radinost i trgovinu,  naročito stokom,  poljoprivrednim   proizvodima   i   drvetom,    a   socijalna   strukturastanovništva  je sve izraženija.  Dalji  privredni razvoj varošice je1876.  godine zaustavio Javorski rat. Prva hidrocentrala koja je obasjala varoš je podignuta 1911. godineU ratovima od 1912.  do 1918.  godine (Balkanski ratovi i Prvisvetski  rat)  u  ovom  kraju  su  potpunouništeni  poljoprivredni  istočni  fond.   Ivanjička  privreda  se  postepeno  oporavlja  tek  posletridesetih godina XX veka,  od kada se Ivanjica sve više pominje i kaoturističko mesto. U vreme Drugog Svetskog rata Ivanjica je bila pod okupacijombugarske i nemačke vojske,  a oslobođena je 1944. godine. Nagla   industrijalizacija   je   šezdesetih   godina   XX   vekaizazvala veliki priliv seoskog stabnovništva u grad,  o čemu svedočestatistički   podaci:   1961.    godine   Ivanjica   je   imala   oko   3000stanovnika,   dvadeset  godina  kasnije,   5. 419,   a  početkomXX  veka15. 903.  MesnazajednicaIvanjicaje, samesnomzajednicomBukovica, industrijski  centar  opštine,   gde  su  smeštene  fabrike  Fantoni,  Javor,  Metalac,  Graditelj,  Proleter,  Industrijatepiha,  a svakodnevno niče sve veći broj malih i srednih preduzeća,  prvenstvenotekstilnih i za obradu drveta. Selo Budoželja je poznato po proivodnji drva,  ćumura,  bukove i smrčevegrađe.  Ivanjica je vazdušna banja sa  srednjom nadmorskom visinom koja sesmatra  optimalnom,   kako  za  zdrave  osobe,   tako  i  za  većinu  akutnih  ihroničnihbolesnika.   Obzirom naraznovrsnelepote, kulturneznamenitosti i klimatske pogodnosti,  ovaj kraj ima uslove za sve vidoveturizma   –   izletnički,    lovni,    ribolovni,    manifestacioni,    sportsko-rekreativni,  zdravstveni.  

 

Mesna zajednica KOVILJE

Broj pošte: 32257MK  : 837-101

Mesnu zajednicu Kovilje čine naseljena mesta Kovilje,  Smiljevac iVasiljevići.  U Mesnoj zajednici Kovilje živi 245 stanovnika u okviru 91 domaćinstva.  Ima površinu od 43 km2 i nadmorsku visinu od 900 metara. Kovilje  broji  15  stanovnika  u  okviru  8  porodica.   Nalazi  se  udolini Nošnice,  zaklonjeno sa jedne strane padinama Javora,  a sa drugeKoviljskom planinom. Kovilje je centar mesne zajednice i u njemu se nalazi mesna kancelarija, OŠ  »Svetozar  Marković«,   ambulanta,   veterinarska  stanica,   šumskauprava,  zemljoradnička zadruga,  Mini-pogon »Javor«,  pogon ITI. . . Kovilje ima bogatu tradiciju i tu se nalazi istoimeni manastir u kome je u srednjem veku postojala manastirska škola.   Lokalni put Šančevi –Kovilje,  dužine  6 km,   je izgrađen od tucanika.  Vasiljevići sa 64 stanovnika u okviru 24 domaćinstva se protežuod  Nošnice  na  istoku,   do  stare  granice  na  zapadu,   između  Erčega  iSmiljevca,   a  teritorijom  i  brojem  stanovnika  jedno  su  od  manjih  selaivanjičke opštine. KOVasiljevićiobuhvata2. 251 katastarske parcele ukupne površine 1. 474 ha,  2 ara i 18m2,  od toga je u privatnoj svojini 62, 52%,  a udrugim oblicima  svojine 37, 48%. Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice  16, 89%,   voćnjaci1, 33%,  livade 13, 82%,  pašnjaci  7, 43%,  šume 59, 07%,  neobradivo 1, 46%.  Stanovništvo se najviše bavi stočarstvom.  Smiljevac sa 166 stanovnika u okviru 59 domaćinstava se prostireod Nošnice na istoku,  do stare granice na zapadu,  sa južne strane segraniči Vasiljevićima,  a sa severne je oivičeno javorskim visovima.  Selose  pruža  uz  Smiljevski  potok  i  zaklonjeno  je  brdima,   zahvaljujući  čemuima pogodnu klimu.  KO Smiljevac obuhvata 4. 471 katastarske parcele ukupne površine2. 839 ha,  1 ar i 27 m2,  od toga je u privatnoj svojini 49, 79%,  a u drugimoblicima svojine 50, 21%.  Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice  16, 89%,   voćnjaci1,  33%,  livade 13, 82%,  pašnjaci  7, 43%,  šume 59, 07%,  neobradivo 1, 46%.  Stanovništvo se pretežno bavi poljoprivredom i stočarstvom.  Smiljevac je povezan kolskim putevima u dva pravca: preko Kovilja –Koviljske planine – Šančeva   - Bratljeva sa Ivanjicom i preko Javora zaSjenicu.  

 

Mesna zajednica KUŠIĆI

Broj pošte: 32258Telefon: 836-919MK:836-905

 Mesna  zajednica  Kušići  sapovršinomod  89  km2i  nadmorskomvisinom   od   1. 000   metara   obuhvata   podjavorska   sela   Kušići,    Deretin, Maskovu i Ravnu Goru.  U mesnoj zajednici živi 1. 205 stanovnika u okviru 437 domaćinstava.  Selo Kušići sa 554 stanovnika u okviru 167 domaćinstava,  je centarove mesne zajednice i povezano je Javorskim putem sa Ivanjicom,  Javorom   I Sjenicom.    U   centru   se   nalazi   OŠ   »Major   Ilić,    mesna   kancelarija, zdravstvena  stanica,   hotel  B-kategorije,   pošta,   zadruga,   šumska  uprava, pogon  ITI,   nekoliko  kafana  i  prodavnica  mešovite  robe.   U  neposrednojblizini,    na   udaljenosti   od   5   km   se   nalazi   Milandža,    u   kojoj   je   radial najstarija osnovna škola u ivanjičkom kraju. KO  Kušići  obuhvata  4. 096  katastarskih  parcela  ukupne  površine2. 936  ha,   59  ari  8m2,   od  toga  je  u  privatnoj  svojini  67, 84  %,   a  u  drugimoblicima svojine 32, 16%. Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice17, 43%,   voćnjaci1, 85%,  livade 18, 80%,  pašnjaci 10, 01%,  šume 47, 38%  i neobradivo 4, 53%.  Kušići  su  poznato  turističko  mesto  jer  imaju  izvanredne  prirodneuslove za oporavak i lečenje,  naročito bolesnika od astme. Deretinsa  259  stanovnika  u  okviru  82  domaćinstva,   je  jedno  od  manjihpodjavorskih   sela   u   ivanjičkom   kraju   koje   se   nalazi   između   Opaljenika, Kušića  i  Javorske  Ravne  Gore.   Iznad  sela  se  uzdižu  dva  visa:  Šančevi(između  Deretina  i  Kušića)  i  Visioc.   Zemljište  je  uglavnom  okrenutoprema istoku,  pa je podesno za gajenje voća,  od ratarskih kultura pšenice ikukuruza,  a stanovništvo se bavi i stočarstvom.  KO  Deretin  obuhvata  3. 407  katastarske  parcele  ukupne  površine1. 663  ha,   39  ari  i  6  m2,   od  toga  je  u  privatnoj  svojini  85, 06%,   a  u  drugimoblicima svojine 14, 94%. Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice  25, 86%,   voćnjaci3, 73%,  livade 18, 51%,  pašnjaci 14, 21%,  šume 35, 61%  i neobradivo 2, 08%. Maskova   sa   254   stanovnika   uokviru   89   domaćinstava,    zauzimaprostor u vidu trougla,    ima prirodne granice prema susednim selima – odKušića je odvojenaMaskovačkim  potokom,   sa  juga  visovima  Kadijine  stene  i  Čemernice,   aprema  zapadu  granica  ide  preko  presedline  Anateme  (između  Čemernice  iMučnja) odakle se Stragačinskim potokom spušta do Milandže. KO  Maskova  obuhvata  3. 009  katastarskih  parcela  ukupne  površine1. 694  ha, 11 ari i  46  m2,   od toga  je u  privatnoj  svojini 82, 97%,   a  u drugimoblicima svojine 17, 03%.  Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice  29, 63%,   voćnjaci2, 87%,  livade 20, 57%,  pašnjaci 11, 25%,  šume 33, 96 %  i neobradivo 1, 72%.  Maskova je kolskim putem povezana sa kušićima i Javorskim putem,  au planu je izgradnja puta koji vodi dolinom reke Grabovice.  Stanovnici   ovog   sela   se   bave   gajenjem   ratarskih   kultura   (ovsa, pšenice,  raži,  ređe kukuruza),  gajenjem voća (pogotovu šljiva  i jabuka),  kaoi stočarstvom.  Na maskovačkom potoku je podignut veći broj vodenica. Javorska – Kušićka Ravna Gora je manje naselje ove mesne zajednice ukome živi 138 stanovnika u okviru 59 porodica. KO Ravna Gora obuhvata 3. 658 katastarskih parcela ukupne površine2. 645  ha,   2  ara  i  85  m2,   od  toga  je  u  privatnoj  svojini  58, 60%,   a  u  drugimoblicima svojine 41, 40%. Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice  19, 78%,   voćnjaci2, 36%,  livade 17, 63%,  pašnjaci 7, 85 %,  šume 50, 89 %  i neobradivo 1, 49%.  Meštani  se  bave  poljoprivredom,   prvensatveno  gajenjem  krompira  istočarstvom.

 

Mesna zajednica MOČIOCI

 

Broj pošte: 32253 Brezovatelefon: 872-220MK:873-110

Mesnu zajednicu Močioci,  površine 46 km2,  na nadmorskoj visini od900 metara,    čine naseljena mesta   Močioci i Preseka i u njima   živi665 stanovnika u okviru 205 domaćinstava. Močioci   se  nalaze  na  sastavcima  Rzava  i  Presečke  reke,   na  putuprema Jasenovi i Kokinom Brodu,  u podnožju planina Mučanj i Gradac. KO  Močioci  obuhvata  2. 351  katastarsku  parcelu  ukupne  površine1. 479 ha,  12 ari i 65 m2,  od toga je u privatnoj svojiniStruktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice  22, 99%,   voćnjaci1, 15%,  livade 15, 16%,  pašnjaci  23, 76%,  šume 27, 03%,  neobradivo 9, 91%. Močioci sa 145 stanovnika u okviru 44 domaćinstva,  su centar mesnezajednice  i  tu  se  nalazi  mesna  kancelarija,   područna  odeljenja  OŠ  uBrezovi,  ambulanta,  zadruga za otkup građe i poljoprivrednih proizvoda, dve strugare,  vunovlačara,  prodavnice i kafane. Ovo selo pruža velike mogućnosti za razvoj stočarstva i turizma, jer ima odličan vazduh,  vodu,  zdravu hranu i smeštaj. Svakodnevno   saobraća   autobuska   linija   Ivanjica   –   Močioci,    alokalni  put  Katići  –  Glog  –  Močioci,   dužine  8  km,   je  izgrađen  odtucanika. Preseka  sa  520  stanovnika  u  okviru  161  domaćinstva,   nalazi  se  udolini Presečke reke,  između Mučnja i Čemernice.  Pre više od dvadeset godina   je  dobila   struju   preko   dalekovoda,    do   kada   je   nekoliko   kućaosvetljavano malom hidrocentralom. KO Preseka obuhvata 4. 814 katastarskih parcela ukupne površine3. 136  ha, 72  ara  i  32m2,   od  toga  je  u  privatnoj  svojini  58, 86  %,   a  udrugim oblicima svojine 41, 14 %. Struktura  zemljišta  po  kulturama  je:  oranice  16, 53%,   voćnjaci1, 27%,  livade 20, 18%,  pašnjaci  11, 88%,  šume 37, 05%,  neobradivo 13, 09%. Stanovnici ovog kraja su odlični stočari,  a gaje i krompir,  malinui strna žita. Sve  veze  sa  svetom  se  održavaju  preko  Močioca,   a  od  pre  nekolikogodina izgrađen je autobuski put preko severnih i južnih padina Mučnja.  

 

Mesna zajednica OPALJENIK

Broj pošte: 32258 KušićiMK: 836-914

Mesnu  zajednicu  Opaljenik  sa  površinom  od  43  km2   i  nadmorskomvisinom od 1. 050 metara,   čine naseljena mesta Opaljenik i Sivčina. Umesnoj  zajednici  Opaljenik  živi  520  stanovnika  u  okviru  204domaćinstva. Opaljenik  se  proteže  od  Crvene  Gore  na  istoku,   do  Vrhova, Strmenice i Visa na zapadu,  reke Nošnice,  Žunskog Brda i  Vrhova sajuga i starim Javorskim putem sa severa. KO   Opaljenik   obuhvata   4. 447   katastarskih   parcela   ukupnepovršine 2. 041 ha i 80 ari, od toga je u privatnoj svojini 86, 24%,  a udrugim oblicima svojine 13, 76%. Struktura zamljišta po kulturama je: oranice 24, 37% ,  voćnjaci3, 00%,   livade  16, 68%,   pašnjaci  12. 99%. ,   šume  40, 47%   i  neobradivo2, 49%. Opaljenik  je   centar  mesne  zajednice  u   kome  se   nalaze  mesnakancelarija,  poručna odeljenja OŠ u Kušićima,  motel.  U Opaljenikuživi 272 stanovnika u okviru 98 domaćinstava. Meštani sebavegajenje mratarskih proizvoda (naročitokrompira   i   malina),    voćarstvom,    stočarstvom   i   eksploatacijomšume. Selo je podeljeno na zaseoke,  od kojih je najveće Milandža,  ima okodesetak   vodenica,    a   poslednjih   decenija   je   izražena   migracijastanovništva. Sivčina se prostire od starog Javorskog puta i Crvene Gore naistoku,  do Grabovice na zapadu,  Okolišta i Karađorđevih šančeva najugu,  do Jevačkih stena i šume Gajevi na severu.  Kroz selo protiču dverečice – Bukovička i Grabovička. Uz Grabovicu vodi automobilski put i povezuje delove ovog selasa putem Ivanjica-Požega,  a u dolini Bukovičke reke postoji kolskiput.  KO Sivčina obuhvata 5. 969 katastarskih parcela ukupne površine  2. 255  ha,   15  ari  i  96  m2,   od  toga  je  u  privatnoj  svojini92, 14%,  a u drugim  oblicima svojine 7, 86%. Struktura zamljišta po kulturama je: oranice 23, 21%,  voćnjaci 4, 28%,   livade  18, 03%,   pašnjaci  17, 81%. ,   šume  34, 07%   i  neobradivo2, 60%. U  Sivčini  živi  248  stanovnika  u  okviru  106  domaćinstava. Stanovnici Sivčine se bave zemljoradnjom,  voćarstvom,  stočarstvomi   eksploatacijom   šume. Od   ratarskih   kultura   dominiraju   kukruz, heljda,  ovas,  semenski krompir,  ali se ipak najviše gaji voće. Zanimljivost ovog sela su i kolibe i redovničke vodenice.

 

Mesna zajednica OSONICA

Broj pošte: 32250 Ivanjicatelefon: 872-005MK: 872-005

Mesna  zajednica  Osonica  se  prostire  na  površini  od  46  km2  inalazi se na nadmorskoj visini   od 600 metara,  na padinama   Čemerna, jugozapadnim obroncima Dragačevskih planina i u dolini Osoničke reke, koja  se  uliva  u  Lučku  Reku,   a  graniči  se  sa  Budoželjom,   MlančomiLukama. Kompletnim istočnim delom graniči se sa opštinom Kraljevo.  Udaljena je od Ivanjice 10 km. U ovoj mesnoj zajednici živi oko 1000 stanovnika u okviru 250domaćinstava. KOOsonicaobuhvata5. 102 katastarske parcele ukupne površine 4. 561 ha,  20 a i 75 m2,  od toga je u privatnoj svojini 79, 81% , au drugim oblicima svojine 20, 19%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 4, 28%,  voćnjaci2, 20%,   livade  19, 59%,   pašnjaci  18, 02%,   šume  54, 09% i  neobradivo1, 82%.  Svako domaćinstvo ima struju,  vodu i telefon,  dok je prijem tvsignala veoma loš. U  samoj  Osonici,   koja  je  cantar  mesne  zajednice,   se  nalazimesna kancelarija,  područno odeljenje  OŠ »K. Savić«,  zadružni dom,  ZZ Ivanjica, domkulture, trikafane, preduzeće za proizvodnju montažnih  kuća,   ,   nekoliko  strugara,   dva  ribnjaka  za  proizvodnju kalifornijske pastrmke  i četiri prodavnice. Crkva   Sv.    Arhangela   Mihaila   podignuta   je   sedamdesetih   godinaprošlog veka,  a sagrađena je prema predanju na temeljima stare crkveizgrađene na grobu Orlović Pavla,  kosovskog junaka koji je pri povratkusa Boja na Kosovu ovde umro i sahranjen. Na  području  atara  ove  mesne  zajednice  postoje  i  rudna  nalazištaeksploatisana   još   u   vreme   Nemanjića,    a   u   nekoliko   navarata   uprošlosti vršena su ispitivanja od strane Geološkog instituta iz Beograda. Osonica je povezana putem sa Ivanjicom koji je asfaltiran udužini od 5 km  do Straže,  odakle se nastavlja asfaltirani lokalniput  Straža  -  Osonica,   dužine  5  km.   Autobsuka  linija  Ivanjica  – Osonica se održava svakog radnog dana. Ovo  je  pretežno  poljprivredni  region.   Nekada  su  osoničanibili   poznati   kao   proizvođači   čabrica,    kaca   i   buradi.    Danas   sepretežno bave proizvodnjom maline odličnog kvaliteta. Osonička  reka  je  bogata  pastrmkom,   pa  se  meštani  bave  iribolovom,    a   značajan   izvor   prihoda   predstavljaju,    otkup   šumskih pečuraka,  seča drveta i pravljenje ćumura.

 

Mesna zajednica PRIDVORICA

Broj pošte: 32254 VionicaMK: 837-730

Mesna  zajednica  Pridvorica,   površine  75  km2,   na  nadmorskojvisini  od  660  metara,   nalazi  se  između  mesnih  zajednica  Ivanjice, Međurečja  i  Devići  i  opštine  Kraljevo,   a  čine  je  naseljena  mestaVrmbaje i Dobri Do. U  Mesnoj  zajednici  Pridvorica   živi  692  stanovnika  u  okviru223 domaćinstva. Selo Pridvorica je bilo kulturni centar podgolijskih sela svedo 1911. godine,  kada se otvara škola u Srednjoj Reci i Ostatiji,  adanas   je   centar   MZ   za   naselja   Vrmbaje   i   Dobri   Do,    sa   mesnomkancelarijom, područnimodeljenjimaOŠDevići, crkvomiprodavnicom.   Područna  odeljenjaOŠ  u  Devićima  se  nalaze  još  uOgrađeniku i Veljovićima. Pridvorica se nalazi u srednjem toku reke Studenice,  ispredCrepuljnika.    Povezana   je   sa   Ivanjicom   asfaltnim   putem   koji   jeizgrađen pre nekoliko godina i održava se redovna autobuska linija, a   od   manastira   Studenice   je   udaljena   28   km.    Pridvorica   jetelefonskim putem,  preko Vionice,  povezana sa svetom. U  Pridvorici  su  odlični  uslovi  za  gajenje  ratarskih  kulturapšenice   i   kukuruza,    raznovrsnog   voća,    maline,    šljiva, jabuka   itrešanja i povrtlarskih kultura,  kao i za gajenje stoke. Vrmbajesa384stanovnika   u   okviru   126   domaćinstava, obuhvata  niži  deo  prostora  u  dolini  Studenice,   Jastrebovca  iBraduljičke   Reke   i   okolnih   pobrđa.    Jedan   deo   sela   se   nalazi   napadinama Čemerna,  drugi deo na padinama Crepuljnika,  a središnji jena   padinama   Gradine   i   u   okolini   Jastrebovca,    a   povezane   sumakadamskim putevima sa Ivanjicom i Ušćem koji vodi dalje  premaDevićima i Ostatiji. KO   Vrmbaje   obuhvata   3. 740   katastarskih   parcela   ukupnepovršine  2. 949  ha, 57  ari  i  19  m2,   od  toga  je  u  privatnoj  svojini56, 32%,  a u drugim oblicima svojine 43, 68%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 5, 53%,  voćnjaci 3, 05%,  livade 18, 79%,    pašnjaci 13, 01%,  šume 57, 20%   i neobradivo2, 42%. Stanovnici   ovog   sela   se   bave   gajenjem   ratarskih   kultura, voćarstvom i stočarstvom. U  Vrmbajama,   na  reci  Braduljici  se  nalazi  i  mrestilištepotočne   pastrmke,    za   sada   jedino   te   vrste   u   Srbiji.    U   ovirumrestilišta postoji i Ribarski dom sa desetak ležajeva,  kuhinjomi kupatilom. Dobri Do sa 308 stanovnika u okviru 97 domaćinstava,  zauzimaprostor   gornjih   tokova   Jastrebovca   i   Braduljičke   reke,    levihpritoka   reke   Studenice,    a   između   Vrmbaja   na   istoku   i   severu, Vionice   na   jugu   i   Srednje   Reke   i   Komadina   na   zapadu.    Selo   jeraštrkanog   tipa,    razdaljina   između   zaseoka   je   i   po   nekolikokolimetara. KO   Dobri   Do   obuhvata   3. 149   katastarskih   parcela   ukupne površine 4. 596 ha,  51 ar  i 71 m2,  od toga je u privatnoj svojini 54, 46%,  a u drugim oblicima svojine 45,  54%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 4, 23%,  voćnjaci 1, 21%,   livade  18, 59%,   pašnjaci  12, 20%,   šume  62, 75%i  neobradivo1, 02%. Stanovništovo se najviše bavi stočarstvom i proizvodnjom maline i eksploatacijom najčešće četinarske šume.

 

Mesna zajednica PRILIKE

Broj pošte: 32252Telefon: 836-583MK: 836-103

Mesna  zajednica  Prilike,   koja  obuhvata  površinu  od  59  km2,   analazi  se  na  nadmorskoj  visini  do  400  metara,   čine  naseljena  mesta Prilike,  Radaljevo i Dubrava.  U Mesnoj zajednici Prilike živi ukupno4. 242 stanovnika u okviru 1. 244 domaćinstva. Samo  naselje  Prilike  (1. 348  stanovnika  i  430  domaćinstava), koje čini centar ove mesne zajednice,  se nalazi na putu Ivanjica-Arilje, gde   se   odvaja   put   za   Kiseljak,    Katiće,    Močioce   i   druga   sela.    UPrilikama   se   nalazi   i   mesna   kancelarija,    pošta,    OŠ   »SretenLazarević«,    crkvai   ambulanta   ivanjičkog   Doma   zdravlja.    NaseljePrilikeobuhvata   sela   Podmalič,    Milovići,    Darijevića   Rijeka, Prisoje,  Rabreni,  Kiseljak i Varjače. KO  Prilike  obuhvata  6. . 067  kat.   parcela  ukupne  površine1. 622 ha,  76 a i 87 m2,  od toga je u privatnoj svojini 81, 73%  a u drugimoblicima svojine 18, 27%. . Struktura   zemljišta   po   kulturama   je:   oranice   22, 94%, voćnjaci  11, 11%,   livade  14, 37%,   pašnjaci  10, 40%,   šume  36, 31%ineobradivo 4, 87%. . Stanovnici   se   pretežno   bave   poljoprivredom   –   gajenjem malina,  voća i povrtarstvom,  a raspolažu i stočnim ondom. TrebaistaknutiPriličkiKiseljak, banjusmeštenuuzavetrinskom  delu  Bajevića  potoka,   koja  je  udaljena  1, 5  km  od  putaIvanjica - Arilje i nalazi se na nadmorskoj visini od oko 500 metara. MineralniizvoriovebanjesubilipoznatijošIlirimaiRimljanima,  ali su za vreme Turaka bili potpuno zaboravljeni.  Krajem19.   vekaovi  izvori  su  ponovo  na  glasu,   a  intenzivije  korišćenjemineralne   vode   počinje   1970.    godine   sa   postavljanjem   mašine   zaflaširanje.  Ova banja je pogodna za lečenje stomačnih bolesti,  ali jedanas,   iako  se  tu  nalazi  ugostiteljski  objekat  i  veliki  broj  vila, banja prilično zapuštena. U Prilikama se   nalazi i crkva SV Arhijestratija Mihailakoja je veoma stara građevina,  a obnovljena je 1860.  godine. Dubrava (1. 874 stanovnika i 542 domaćinstva) se prostire odVodica,   na  jugozapadu  većim  delom  reke  Grabovice  i  pobrđu,   sve  doMoravice  na  severoistoku,   u  dužini  od  10  km.   Nalazi  se  izmeđuSivčine  (sa  desne  strane  Grabovice)  i  Prilika.   Dubrava  obuhvatasela Klepane,  Cerova,  Jevac,  Palež,  Jasenište,  Đurići i Grabovicu. KO  Dubrava ovuhvata 8. 334 kat.  parcele ukupne površine 2. 813ha,   62  a  i  52  m2,   od  toga  je  u  privatnoj  svojini  83, 64%a  u  drugimoblicima svojine 16, 36%. Struktura   zemljišta   po   kulturama   je:   oranice   19, 90%, voćnjaci   7, 52,    livade   19, 67%,    pašnjaci   11, 68%,    šume   37, 17%ineobradivo 4, 06%. Dubrava  je  jedno  od  najbogatijih  sela  u  Moravičkom  kraju,   anaročito je poznata po proizvodnji povrća,  malina,  jabuka i šljiva. Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju,  u Đuričkom polju, na   području   Dubrave1974.    godine   je   otvorena   prva   Zemaljskasatelitska  stanica  na  Balkanu.   Ovaj  objekat  je  srušenu  napadu Nato snaga 1999.  godine. Radaljevo   (1. 024   stanovnika   u   okviru   272   domaćinstva)   seprostire  sa  desne  strane  reke  Moravice  i  zauzima  najudaljenijiseverozapadni deo ivanjičkog polja i pobrđa koja se protežu od Lisedo Klisure i Moravice.  Kroz selo prolazi  kolski putAdžin most – Gradina - Divljaka,  ali je izgradnjom puta kroz Klisuruprestala  potreba  za  njim.   Selo  Radaljevo  je  podeljeno  na  dva  većazaseoka – Gornje i Donje Radaljevo. KO  Radaljevo  obuhvata   5. 352  kat.   parcele  ukupne  površine1. 511 ha,  25 a i 7 m2,  od toga je u privatnoj svojini 96, 50%,  a u drugimoblicima svojine 3, 50%. Struktura   zemljišta   po   kulturama   je:   oranice   29, 99%, voćnjaci  16, 41%,   livade  13, 84%,   pašnjaci  8, 11%,   šume  27, 03%ineobradivo 4, 62%. Stanovništvo  se  pretežno  bavi  poljoprivredom,   naročitopovrtarstvom i gajenjem malina. Radaljevo ima staru parohijalnu crkvu  Svetog Georgija sagrađenu  početkom  19. veka  na  ruševinama  stare  bogomolje,   kao  inovu  crkvu,   sagrađenu  1997.   godine,   a  iznad  Gornjeg  Radaljeva,   naGradini,  se nalazi crkvica kod  koje se organizuju sabori. U mesnoj zajednici Prilike se nalazi znatan broj privatnih idruštvenih  malih  i  srednjih  preduzeća:  tri  zemljoradničke  zadruge, PP  Mono,   TP  Novi  Dani,   dve  kafane.   a  u  poslednje  vreme  se  gradeindustrijski objekti i radionice male privrede. Lokalni   putevi   u   mesnoj   zajednici   Prilike   su:   Prilike   -GornjeRadaljevo – Lisa,  ukupne dužine 8 km,  od čega je 2 km asfalt,  a6 km zemlja; put Malovići – Maslarske vodenice,  ukupne dužine 10 km, od toga je 3 km asfalt,  2 km tucanik i 5 km zemlja.

 

Mesna zajednica SREDNJA REKA

Broj pošte: 32259 Bele VodeTelefon: 837-510MK: 837-505

Mesna zajednica Srednja Reka obuhvata naseljena mesta Srednjareka,  Dajići i Gradac. U mesnoj zajednici živi 401 stanovnikuokviru 149 domaćinstava. Naselje   Srednja   Reka   se   nalazi   između   Karalića   potoka   I Srednjorečke Reke i prostora od Srednjorečke Reke do Daićkog brda. U Srednjoj Reci,    se  nalazi i osnovna škola -   područno odeljenje OŠDevići. Dajići  su,   po  prostranstvu,   jedno  od  najvećih  sela  ivanjičkeopštine i u naselju živi 315 stanovnika u okviru 119 domaćinstava. Nalazi  se  na  Goliji  i  prostire  se  izmeđuSrednjorečke  Reke  iKaralića  potoka  na  istoku,   Jankovog  kamena,   Bojovog  brda  na  jugu, Golijske  Reke  preko  Tičara  na  zapadu  i  Rovina, a  Mrtvog  kraja  iRogopeči na severu. KO   Dajići   obuhvata   4. 909   katastarskih   parcelaukupne46, 05%,  a u drugim oblicima svojine 53, 95%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 6, 87%,  voćnjaci0, 21%,   livade  16, 77%,   pašnjaci  10, 72%,   šume  63, 79%i  neobradivo1, 64%. Naovomprostorurastučetinarskešumeiranijesueksploatisane,  a podizane su i strugare na paru. Prostori koje obuhvata ovo selo najviši su u opštini,  ovde senalazi i najviši vrh Golije - Jankov kamen (1833 m),  a za njim dolaze iBojovo Brdo i Rvotine.  Na putu Ivanjica – Bele Vode,  ispod Rvotina, nalazi  se  ledničko  Tičar,   za  koje  su  vezane  legende  i  naučni  radprofesora Dr.  Nedeljka Košanina koji je rodom iz ovog kraja. Svakodnevno  se  održava  autobuska  linija  Ivanjica  Srednjareka,  a lokani put Bele Vode - Srednja Reka - Sastavci je dugačak 16km,  od toga je 2 km asfalta i 14 km tucanika. Stanovništo se najviše bavi stočartsvom,  jer prostranstvaGolije obiluju pašnjacima,  kao i eksploatacijom i korišćenjem šuma. Daićani i Srednjorečani su nadaleko poznati strugari. Gradac,  u kome živi 86 stanovnika u okviru 30 domaćinstava,  jeomeđen   Gradačkim   potokom   sa   istoka,    Srednjorečkom   rekom   iKaralića potokom sa severa i zapada i Đonovim poljem,  uzdignutomvisoravni  do  Jankovog  kamena,   sa  južne  strane  ijednostavno  seuklinio između   Brusnika i Daijća.  U   Starom Selu se nalazi osnovnaškola – područno  odeljenje OŠ u Devićima. Gradac je  najmanje naselje u opštini,  a sama KO obuhvata 1. 621 katastarsku  parcelu  ukupne  površine1. 240  ha,   14  ari  i  88  m2,   odtoga  je  u  privatnoj  svojini  48, 73%,   a  u  drugim  oblicima  svojine51, 27%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 4, 84%,  voćnjaci 0, 28%,   livade  21, 74%,   pašnjaci  11, 72%,   šume  59, 72% i  neobradivo1, 70%. Stanovništvo se bavi i otkupom šumskih plodova i lekovitog bilja. Selo  je  poznato  po  strugarama  koje  su  podignute  na  rekama  ipotocima   –   Srednjoj Reci,  Ratkovom   potoku,   Malim   stranama, Vučjem potoku. . .

 

Mesna zajednica LISA

Broj pošte: 32250 Ivanjicatelefon: 838-134MK: 838-134

Mesna zajednica Lisa,  koja   obuhvata površinu od 38 km2,  senalazi na nadmorskoj visini od 800 metara,  između   Radaljeva,  premakome  se  pruža  prednji  deo  i  Luka,   a  delovi  su  locirani  tako  da  sejedan spušta ka dolini reke Moravice,  a drugi ka Vučkovici. KO Lisa obuhvata 8. 664 katastarske parcele ukupne površine 3. 814  ha,   76  ari  i  37  m2,   od  toga  je  u  privatnoj  svojini  95, 80%,   a  udrugim oblicima svojine  4, 20%. Struktura   zemljišta   po   kulturama   je:   oranice   13, 55%, voćnjaci  6, 91%,   livade  18, 06%,   pašnjaci  16, 57%,   šume  39, 21%ineobradivo 5, 70%. U  Lisi  živi  1. 124  stanovnika  u  okviru  344  domaćinstva.   Od1937.  godine,  kada su u ovom kraju otvoreni lišanski rudnici,  ono jepostalo  rudarsko,   a  u  delu  prema  Moravici  i  Simincu  podignuta  jetopionica rude antimona. U centru mesne zajednice se nalazi mesna kancelarija,  područnoodeljenje  OŠ  Milinko  Kušić,   kao  i  ZZ  Ivanjica,   PP  Lisa-trans, ugostiteljska   radnja,    a   na   Vencu   je   podignut   spomenik   borcimapoginulim 1941. godine. Stanovnici se pretežno bave poljoprivredom, povrtarstvom i voćartsvom. Mesna  zajednica  Lisa  je  sa  Ivanjicom  povezana  asfaltnimputem,  a lokalni putevi su: Bukovica – Lisa – Bioča dužine 9 km,  odtoga je 6 km asfalt i 3 km tucanik  i put Mazgit – Venac,  dužine 5km,  od toga je 2, 2 km  asfalt i  2, 8 km tucanik.

 

Mesna zajednica LUKE

Broj pošte: 32250 Ivanjicatelefon: 871-013MK: 871-005

Mesna  zajednica  Luke  obuhvata  površinu  od  37  km2,   a  nalazi  se  nanadmorskoj visini od 600 metara I smeštena je na pobrđu Dragačevskih  planina,   između  Lise,   Sveštice  i  Osonice,   u  dolini Lučke Reke koja se uliva u Moravicu 3 km iznad Ivanjice. U  mesnoj  zajednici  Luke  živi  1. 036  stanovnika  u  okviru  305 domaćinstava. KO Luke obuhvata 5. 281 katastarsku parcelu ukupne površine 3. 674  ha,   27  ari   i 30  m2,   od  toga  je u   privatnoj  svojini  82, 37%,   a  udrugim oblicima svojine 17, 63%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 5, 99%,  voćnjaci 4, 52%,   livade  21, 93%,   pašnjaci  17, 35%,   šume  47, 50%i  neobradivo2, 71%. U  samom  centru  MZ  se  nalazi  mesna  kancelarija,   područnaodeljenja  OŠ  »  K.   Savić«,   prodavnice,   mini-pogon  PDS  »Javor«,   domkulture,  zadruga. Stanovništo   se   bavi   gajenjem   malina,    berbom   i   otkupomšumskih  plodova  –  pečurke,   borovnice,   kupine  i  lekovito  bilje,   kao  isečom drveta i pravljenjem ćumura. Mesna  zajednica  Luke  je  povezana  sa  Ivanjicom  asfaltnimputem (deo puta od Straže do Luka,  u dužini od 7 km je asfaltirantokom 2004. godine),  makadamskim putem su Luke povezane sa Kraljevom–  35  km,   a  lokalni  put  Trnje  –  Luke,   u  dužini  do  3km,   je  izgrađen  odtucanika. Autobuska  linija  Ivanjica  –  Luke  se  održava  svakog  radnogdana.

 

Mesna zajednica MEĐUREČJE

Broj pošte: 32255telefon: 837-901MK : 837-901

Mesna zajednica Međurečje   obuhvata površinu od 87 km2 i nalazise na nadmorskoj visini od 500 metara,  9   km južno od Ivanjice,  prema Goliji, uzvodno uz Moravicu i Nošnicu. U mesnoj zajednici Međurečje živi  1. 402 stanovnika u okviru 508 domaćinstava I obuhvata sela Rokci (478 stanovnika u okviru 150 domaćinstava),  Mana (227 stanovnika u okviru 68 domaćinstava),  Kosovica (240 stanovnika  u  okviru  99  domaćinstava),   Komadine  (218  stanovnikau  okviru  95domaćinstava) i Kumanica (239 stanovnika u okviru 96 domaćinstava). KO   Komadine   obuhvata   2. 829   katastarskih   parcela   ukupnepovršine  1. 445  ha,   26  ari  i  56m2,   od  toga  je  u  privatnoj  svojini  55, 73%,   a  udrugim oblicima svojine 44, 27%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 10, 98%,  voćnjaci4, 51%,  livade 18, 47%,  pašnjaci 7, 23%,  šume 56, 62%  i neobradivo 2. 19%. KO  Kosovica  -  4. 698  katastarskih  parcela  ukupne  površine1. 889 ha,  49 ari 18 m2,  od toga je u privatnoj sojini 79, 27%,  a u drugim oblicimasvojine 20, 73%. Struktura zamlišta po kluturama je: oranice 13, 43%,  voćnjaci 6, 45%,  livade 21, 47%,  pašnjaci 15, 94%,  šume 39, 92%  i neobradovo 2. 79%. KO  Kumanica  -  3. 754  katastarskih  parcela  ukupne  površine2. 313  ha,   52  ara  i  87  m2,   od  togaje  u  privatnoj  svojini  58, 22%,   a  u  drugimoblicima svojine 41, 78%. Struktura zemljišta pokulturama je: oranice 12, 30% voćnjaci2, 63%,  livade 17, 88%,  pašnjaci 11, 07%,  šume 53, 90% i neobradivo 2, 22%. KO Rokci - 6. 035 katastarskih parcela ukupne površine 2. 458 ha, 19, 62%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 10, 32%,  voćnjaci 10, 59%,  livade 18, 93%,  pašnjaci 9, 41%,  šume 46, 78%  i neobradivo 3, 97%. KO   Mana - 1. 522 katastarske parcele ukupne površine 599 ha, 25,  14%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 13, 25%,  voćnjaci 6, 39%,  livade 34, 11%,  pašnjaci 5, 24%,  šume 37, 22%  i neobradivo 3, 79%. U  samomMeđurečju  se  nalazi  mesna  kancelarija,   OŠ  »VučićVeličković«,   ambulanta,  pošta,  dom omladine,  zemljoradnička zadruga,  ribnjaku   vlasništvu   »Srbija-šuma«,    privatne   strugare,    nekoliko   prodavnica   iugostiteljskih objekata. U mesnoj zajednici Međurečje putna infrasktruktura je u lošemstanju – zemljani putevi su  zapušteni i teški za korišćenje. Mesna   zajednica   Međurečje   je   povezana   asfaltnim   putem   saIvanjicom a svakodnevno saobraća autobuska linija Ivanjica – Rimski most u Kumanici.  Lokalni putevi su: Rimski most – Gleđica,  dužine 7 km,  koji je   odtucanika i put Međurečje – Erčege,  dužine 25 km,  od čega je 17 km asfalt a 8kmtucanik. Stanovništvo se pretežno bavi poljoprivredom, proizvodnjommaline,   povrtarstvom,   otkupom  i  preradom  šumskih  proizvoda, pečurke, borovnice,   jagode  i  lekovito  bilje. Važno  je  naglasiti  i  da  su  rekeMoravica i Nošnica bogate rečnom ribom.    Značajni kulturno-istorijskispomenici su: Rimski  most  u  selu  Kumanici  koji,   u  stvari,   potiče  iz  doba  Nemanjića  iodlikuje se skladnim linijama,  a dug je 14,  širok 2, 40 metara i danas se koristikao pešački most;Crkva u Kumanici koja je podignuta sredstvima meštana i posvećena SvetomIliji,    a   zvono   je   poklonio   kralj   Aleksandar   Karađorđević,    na   dan   njenogosveštavanja 1929.  godine;Crkva  u  selu  Kosovici  koja  je  podignuta  sredinom  XIX  veka  na  temeljimasrednjovekovne crkve;Spomen-ploča političkim internircima iz Slovenije,  Bosne i Makedonije kojisu 1941.  godine bili u logoru, se nalazi na samom ulazu u Međurečje.

 

Mesna zajednica OSTATIJAB

Broj pošte: 32254 Vionicatelefon: 837-736MK: 837-736

Mesnu zajednicu Ostatija,  koja obuhvata površinu od 112 km2 inalazi  se  na  nadmorskoj  visini  od  900  metara,   čineje  naseljenamesta   Koritnik   i   Brusnik.    U   ovoj   mesnoj   zajednici   živi   870stanovniku u okviru 268 domaćinstava. Ostatija   se   nalazi   u   gornjem   toku   rekeStudenice,    gde Studenica  prima  prve  pritoke  i  kreće  prema  severu.   Ostatija  je povezana makadamskim putem dužine 12 km sa Devićima I svakodnevno saobraća autobuska linija.    To je jedno od najudaljenijihmesta od Ivanjice (50 km),  nešto manje je udaljena od Raške,  ali jezbog terena,  otežano putovanje. Ostatija  ima područna odeljenja  OŠ   Devići,    u zgradi  koja jeskoro podignuta na mestu stare škole,  sagrađene još 1922.  godine, zadružni  dom,  nekoliko strugara i malu hidrocentralu,  tako da jeosvetljena   od   1955.    godine,    a   sada   je   dalekovodomuključena   uelektrosistem   Srbije.    Telefonskom   linijom   je   povezana   preko Vionice. Granica  Koritnika,   u  kome  živi  431  stanovnik  u  okviru  132domaćinstva,   prema  Čečini  ide  rečicom  Izubrom  do  visoravni  iodvaja Koritnik od Bzovika u kraljevačkoj opštini,  a zatim se penjena visove Biser-Vode i Šermetovice na južnoj strani i izlazi naOdvraćenicu.  Prostor Koritnika je ogroman i za njegov obilazak supotrebna dva dana hoda. KO   Koritnik   obuhvata   5. 553   katastarske   parcele   ukupnepovršine  5. 966  ha, 65  ari  i  9m2,   od  toga  je  u  privatnoj  svojini42, 80%,  a u drugim oblicima svojine 57, 20%. Struktura   zemljišta   po   kulturamaje:   oranice6, 49%, voćnjaci  0, 72%,   livade  16, 50%,   pašnjaci  7, 81%,   šume  66, 32%ineobradivo 2, 16%. Stanovništo se najviše bavi stočarstvom  i sečom šume. Na području Koritnika se nalaze veoma privlačna mesta zaturiste,  od kojih se svojom lepotom izdvajaju Odvraćenica iOstatija. Brusnik   (439   stanovnika   u   okviru   136   domaćinstava)   seprostire  najvećim  delom  dolinom  Brusničke  Reke.   Visovi  ovogprostora  čine  planinsku  gredu  koja  polazi  odJankovog  kamenapreko Đonovog polja,  sve do Odvraćenice i istovremeno je prirodnagranica   prema   sandžačkim   selima   i   vododelnica   između   rekaStudenice i Raške.  Brusnik ima i osnovnu školu,  to jest područnaodeljenja OŠ u Devićima. KO   Brusnik   obuhvata   4. 861   katastarsku   parcelu   ukupnepovršine 3. 919 ha,  95 ari i 75 m2,  od toga je u privatnoj svojini 52, 20%,  a u drugim oblicima svojine 47, 80%. Struktura   zemljišta   po   kulturamaje:   oranice   8, 57%, voćnjaci  0, 51%,   livade  24, 58%,   pašnjaci  12, 63%,   šume  52. 86%  ineobradivo 0, 85%. Brusnik je poznat  po šumama,  najviše četinarskim,  kao i poprostranim pašnjacima.  Stanovnici najviše gaje ovce,  a u gornjemdelu  sela  imaju  i  bačije  -  kolibe  koje  su  ušorene.   Na  Brusničkoj Reci ima 48 vodenica,  nekoliko valjalica i strugara.  Centar selaje Imao električno svetlo još od 1954. Godine imale hidrocentrale,  a danas se napaja strujom iz dalekovoda. U  Ostatiji  se  nalazi  Crkva  Svetog  Kozme  i  Damjana  iz  srednjegveka,  koja je obnovljena u XVIII veku. 

Portal Opstine Ivanjica. Sva prava zadrzana. www.ivanjica.gov.rs
Klikni za čitanje selektovanog teksta! Omogućila Opština Ivanjica