contrast2a.jpgcontrast9.jpgcontrast3.jpgcontrast1d.jpgcontrast1b.jpgcontrast4c.jpgcontrast9a.jpgcontrast8.jpgcontrast1.jpgcontrast4.jpgcontrast1c.jpgcontrast1a.jpgcontrast2.jpg

Lokalna uprava

Uvećanje slova:

Organizacija lokalne samouprave opštine Ivanjica uspostavljena je u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom opštine Ivanjica i drugim zakonskim aktima i odlukama Skupštine opštine Ivanjica.
U skladu sa Zakonom, organi lokalne samouprave opštine Ivanjica su.
1. Skupština opštine
2. Predsednik opštine,
3. Opštinsko veće.

Za neposredno sprovodjenje i izvršavanje zakona, opštinskih i drugih propisa, kao i omogućavanje ostvarivanja prava gradjana obrazuje se Opštinska uprava kao jedinstvena služba.

Skupština opštine je predstavnički organ kojeg čine odbornici. Njih biraju gradjani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i statutom opštine Ivanjica. Skupština opštine Ivanjica ima 37 odbornika.
Skupština opštine na svojim sednicama, u skladu sa zakonom, donosi pravne akte i odluke koji su neophodni za funkcionisanje lokalne samouprave. 
-    donošenje statuta opštine, 
-    donošenje i upravljanje budžetom, 
-    osnivanje i nadzor komunalnih i drugih javnih preduzeća, 
-    postavljanje rukovodećih kadrova u opštinskim službama.

Predsednik opštine ima izvršnu funckiju u opštini. U okviru svoje funkcije i nadležnosti koje su definisane zakonom, statutom i drugim aktima opštine, predsednik opštine obavlja niz poslova:
-    predstavljanje i zastupanje opštine, 
-    organizovanje i usklađivanje rada opštinskih uprava,
-    predsedavanje sednicama opštinskog veća.

Opštinsko veće u okviru svoje nadležnosti između ostalih funkcija, 
-    uskladjuje rad predsednika opštine i skupštine opštine, 
-    vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom opštinske uprave, 
-    utvrdjuje zakonitost donešenih akata opštinske uprave.

Opštinska uprava kao organ lokalne samouprave obavlja sledeće poslove:
-    priprema nacrte propise i druge akte, 
-    izvršava odluke skupštine opštine i predsednika opštine, 
-    vrši nadzor nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata SO
-    obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi skupština opštine i predsednik opštine.
-    saradnja sa gradjanima,
-    omogućavanje nesmetanog ostvarivanja njihovih prava i obaveza
-    daje potrebne podatke i obaveštenja i pruža odgovarajuću pravnu pomoć.

Opštinska uprava opštine Ivanjica organizovana je kao jedinstvena služba sa 4 osnovne unutrašnje organizacione jedinice i to:
Služba za skupštinske poslove,
Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove,
Odeljenje za privredu, finansije i društvene delatnosti,
Odeljenje za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti.

Služba za skupštinske poslove bavi se poslovima koji se odnose na Skupštinu opštine, Predsednika opštine i Opštinsko veće.

Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove uredjeno je kroz službe sa sledećim aktivnostima: 
-    poslovi pisarnice, 
-    opšti poslovi, 
-    poslovi ličnih stanja građana, 
-    matični poslovi i 
-    poslovi vezani za biračke spiskove.
-    
Odeljenje za privredu, finansije i društvene delatnosti organizovano je kroz službe koje se bave sledećim aktivnostima: 
-    finansijski poslovi, 
-    privatno preduzetništvo, 
-    poslovi iz oblasti društvenih delatnosti, 
-    društvena briga o deci, boračko invalidska zaštita, poljoprivreda i
-    vodoprivreda.

Odeljenje za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti čine sledeće službe:
-    urbanizam, 
-    imovinsko-pravni poslovi i 
-    služba za inspekcijske poslove.

Opština Ivanjica nema ustanovljenu funkciju opštinskog menadžera, kao ni glavnog arhitekte.
Sa ciljem podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja Skupština opštine Ivanjica je u februaru 2007. godine osnovala Savet za lokalni ekonomski razvoj opštine. Savet je prerastao u Lokalnu akcionu grupu, koja je nastala uz podršku PRO Programa UNDP-a. Prioritetan zadatak ovog tela jeste izrada Strategije održivog i ekonomskog razvoja opštine Ivanjica.

Uslužni centar za gradjane je osnovan 2004. godine uz podršku SO Ivanjica, gradjana opštine, SLGRP-a i Mercy Corps-a. Usluge koji oni pružaju građanima,  sistematizovane su na sledeći način:
-  overa punomoćja, prepisa, rukopisa i potpisa, 
-  popunjavanje radnih knjižica i vođenje registra za izdavanje radnih knjižica;
-  prijemni poslovi u okviru kojih se vrši prijem i zavođenje podnesaka, 
- davanje obaveštenja i pružanje pomoći strankama, 
- preuzimanje pošte za organe opštine i razvrstavanje po odeljenjima i službama,
- dostavljenje interne knjige službama, 
- kovertiranje pisama za ekspediciju; 
- matični poslovi
- upis novorođenih u MKR, 
- upis u MKV, izdavanje smrtovnica, 
- prijava zaključenja braka, 
- izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju, 
- izdavanje izvoda iz MKR, MKV i MKU, 
- izdavanje uverenja o državljanstvu,
- društvene delatnosti u okviru kojih se vrši primena i izvršenje zakona i drugih   
propisa iz oblasti zdravstva , fizičke kulture, informisanja, izdavanja uverenja za  
učeničke i studenske domove, učeničke stipendije i kredite, kategorizacija dece 
ometene u razvoju, poslovi poverenika za izbeglice,
- referent arhive koji obavlja poslove pretraživanja po zahtevu službe i po ličnom  
zahtevu i overa prepisa iz arhive,
- urbanistički poslovi, u okviru kojih se vrši obaveštenje o nameni katastarskih       
parcela, parcelacija i preparcelacija , ispravka granica susednih parcela, daje  
izvod iz urbanističkog plana, daje odobrenje za igradnju, vrši tehnički pregled i     
izdaje upotrebne dozvole, kao i niz drugih poslova iz ove oblasti;

Opština Ivanjica raspolaže sa dve upravne zgrade. U jednoj su smeštene Opštinska uprava Opštine Ivanjica, inspekcijske službe, službe Vojske RS, a u drugoj zgradi republički organi poreske uprave i RGZ - Služba za katastar nepokretnosti.
Opštinska uprava je opremljena sa 45 računara umreženih u lokalnu računarsku mrežu tipa klijent/server, protoka 100Mb/s sa ADSL pristupom Internetu.

Opština ima 3 javna preduzeća:

- Javno komunalno preduzeće „Komunalno“,
Direkcija za puteve, izgradnju i gradsko gradjevinsko zemljište,
- Javno informativno preduzeće „Ivanjički radio“.

Ustanove:

-    Dom kulture,
-    Dečiji vrtić,
-    Centar za socijalni rad,
-    Opštinsko javno pravobranilaštvo,
-    Biblioteka

Korisne informacije

Uvećanje slova:

 

Opština Ivanjica, Ul. Venijamina Marinkovića br.1, 32250 Ivanjica. Telefon - centrala: 032-664-760, fax:032-661-821, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Agrobanka, Ivanjica, Milinka Kušića 18, telefon: 032-660-070
Aik banka, Ivanjica, Milinka Kušića 48, telefon: 032-663-696
Alpha bank, Ivanjica, Milinka Kušića 9, telefon:  032-664-188
Apoteka Olga Veličković, Ivanjica, V. Marinkovića 8, telefon: 032-661-020
Apoteka Habitpharm, Ivanjica, telefon: 032-664-585
Apoteka Habitpharm, Prilike, telefon: 032-462-740
Apoteka Iva, Ivanjica, telefon: 032-662-697
Apoteka Iva, Ivanjica, Kej braće Damljanović, telefon: 032-664-484
Apoteka Karalić, Ivanjica, telefon: 032-665-722
Apoteka H, Ivanjica, telefon: 032-665-910
Apoteka Jugomedica, Ivanjica, Kej braće Damljanović, telefon: 032-665-722
Apoteka Alba, Prilike, telefon: 032-5462-740
Autoprevozturist AD, Ivanjica, Boška Petrovića 41, telefon: 032-661-145
Banca Intesa, Ivanjica, Majora Ilića, telefon: 032-663-383
Biblioteka Svetislav Vulović, Ivanjica, V. Marinkovića bb, telefon: 032-665-382
Crveni krst, opštinska organizacija, Branislava Nušića 12, telefon: 032-664-755

Centar za socijalni rad,opštinska organizacija,Vukadina Stojanovića 6a , telefon:032-661-609, 032-660-395

Crveni Taxi, Ivanjica, telefon: 032-664-444

Čačanska banka, Ivanjica, Milinka Kušića 14, telefon: 032-601-780
DDOR Novi Sad, Ivanjica, Boška Petrovića 41, telefon: 032-665-244
Predškolska ustanova "Bajka", Ivanjica, Kosovska 48, telefon: 032-662-244
Dom kulture, Ivanjica, Venijamina Marinkovića bb, telefon: 032-661-087
Dom učenika srednjih škola, Ivanjica, Milinka Kušića 112, telefon: 032-661-513
Dom zdravlja dr Dragiša Mišović, Ivanjica, 13. septembra 39, telefon: 032-662-039
Društvo za pomoć osobama cerebralne i dečije paralize i plegije, V.Marinkovića 6, telefon:  032-662-397
Elektrodistribucija, Ivanjica, 13. septembra 76, telefon: 032-661-057
Eurobank EFG, Ivanjica, Milinka Kušića 23, telefon: 032-665-770
Fudbalski savez opštine, Ivanjica, 13.septembra bb, telefon: 032-664-464
Gimnazija, Ivanjica, 13. septembra 39, telefon: 032-661-116
Golijska ledena, izvorska voda, Luča reka bb, telefon: 032-660-140
Hram Sv. cara Konstantina i carice Jelene, Ivanjica, telefon: 032-661-319
Inspekcija rada, Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1, telefon: 032-664-765
Itison odbojkaški klub, Ivanjica, V. Marinkovića 19, telefon: 032-665-101
Iva Taxi, Ivanjica, telefon: 032-660-999
Javor fudbalski klub, Ivanjica, 13. septembra bb, telefon: 032-664-478
JP Direkcija izgradnju, Ivanjica, B.Nušića 12, telefon:  032-662-015
JKP Komunalno, Ivanjica, Boška Petrovića,  telefon: 032-662-549
JP PTT Saobraćaja Srbija, Bele Vode, telefon: 032-684-220
Katastar nepokretnosti, V. Marinkovića 3, telefon: 032-661-041
Komercijalna banka AD, Ivanjica, Javorska 1, telefon: 032-661-789
Menjačnica Ješić, Ivanjica, Majora Ilića 3, telefon: 032-661-499
Metals banka, Ivanjica, Perse Rajević 3, telefon: 032-601-715

Ministarstvo odbrane, odeljak Ivanjica, V. Marinkovića 1, telefon: 032-664-380
MUP, odsek za spasavanje, Ivanjica, Milinka Kušića 189, telefon: 032-662-264
NIS, benzinska stanica, Ivanjica, telefon: 032-660-655
Nova Srbija, opštinski odbor, Ivanjica, V. Marinkovića 19, telefon: 032-665-959
Opštinska organizacija penzionera, Milinka Kušića 32, telefon. 032-665-309
Opštinsko javno tužilaštvo, Ivanjica, Boška Petrovića 9, telefon: 032-661-205
Opštinsko sindikalno veće, Ivanjica, V. Marinkovića 12, telefon: 032-661-251
OŠ Milinko Kušić, Ivanjica, 13. septembra 54, telefon: 032-660-780
OŠ Milinko Kušić, Raščići bb, telefon: 032-651-782
OŠ Kirilo Savić, Ivanjica, Kirila Savića bb, telefon: 032-661-209
OŠ Svetozar Marković, Kovilje, telefon: 032-682-003
OŠ Nedeljko Košanin, Devići, telefon :032-688-014
OŠ Sreten Lazarević, Prilike, telefon: 032-462-181
OŠ Major Ilić, Kušići, telefon: 032-678-206
OŠ Vučić Veličković, Medjurečje, telefon: 032-638-206
OŠ Mićo Matović, Katići, telefon: 032-873-305
OŠ Milan Vučićević Zverac, Bratljevo, telefon: 032-681-602
Pegaz, SP, Ivanjica, Zorana Djindjića bb, telefon: 032-663-602
Poreska uprava, Ivanjica, Venijamina Marinkovića 3, telefon:  032-664-536
Procredit Bank AD, Ivanjica, Boška Petrovića 45, telefon: 032-601-830
PTT Saobraćaja Srbija, Ivanjica, Venijamina Marinkovića 10, telefon: 032-661-053
Putevi AD, Ivanjica, Javorska 55, telefon: 032-661-820
Raiffeisen bank, Zorana Djindjića 15, telefon: 032-601-725
Sanitarna inspekcija, Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1, telefon: 032-664-765
SBB – Srpske kablovske mreže, Ivanjica, B. Petrovića 41, telefon: 032-660-270
Sezam Taxi, Ivanjica, telefon: 032-662-806
Sponit Doo, benzinska pumpa, Zorana Djindjića 43, telefon: 032-662-393
Sportski savez opštine, Ivanjica, Boška Petrovića 73, telefon: 032-661-351
SPS, opštinski odbor, Ivanjica, Venijamina Marinkovića 12, telefon: 032-601-065
Srbijašume, Ivanjica, V.Marinkovića 139, telefon: 032-664-445
SPO, opštinski odbor, Ivanjica, Venijamina Marinkovića 19, telefon: 032-665-958
Šima tours, Ivanjica, Boška Petrovića 29, telefon: 032-662-148
Šumarska inspekcija, Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1, telefon: 032-664-765
Šumsko gazdinstvo Golija, Ivanjica, V.Marinkovića 139, telefon: 032-662-253
TA Info tours, Ivanjica, telefon: 032-661-422
Tehnička škola, Ivanjica, Vladike Nikolaja 2, telefon: 032-661-000
Tim Taxi, Ivanjica, telefon: 032-650-000
Tržišna inspekcija, Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1, telefon: 032-664-765
TTS Promet, benzinska pumpa, Lučka reka bb, telefon: 032-660-140
Turistička inspekcija, Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1, telefon: 032-664-765
Turistička organizacija opštine, Ivanjica, Zorana Djindjića 12, telefon: 032-665-085
Udruženje lovaca Čemernica, Ivanjica, telefon: 032-664-994
Udruženje privatnih zanatlija, Ivanjica, Javorska 41, telefon: 032-661-993

Udruženje za pomoć MNRO Ivanjica, Druge proleterske brigade, telefon:063685894
Udruženje sportskih ribolovaca Moravica, Ivanjica, telefon: 032-657-606
Vatrogasno društvo, Ivanjica, telefon: 032-664-381
Veterinarska inspekcija, Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1, telefon: 032-664-765

Vojvodjanska banka, Ivanjica, telefon: 032-661-001
Zavod za zdravstveno osiguranje, V. Marinkovića 16, telefon: 032-662-028
Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju, 13. septembra 78, telefon: 032-662-261
Zeleni signal, auto škola, Ivanjica, V. Marinkovića 12, telefon: 032-665-066
Zemljoradnička zadruga, Ivanjica, Sadjavac bb, telefon:  032-661-254
Žitopromet AD Ivanjica, Perse Rajević 5, telefon: 032-660-935

 

Hoteli

Hotel City,   Ivanjica, telefon: 032-661-150
Hotel Golijska Reka, Golijska reka, telefon: 032-688-920
Hotel Logos, Katići, telefon: 032-873-704, 032-873-606
Hotel Javor, Kušići, telefon: 032-678-202
Hotel Park, Ivanjica, telefon: 032-661-397
Odmaralište Golija, Ivanjica, telefon: 032-661-052


Seoski turizam, sobe, domaćinstva

Draga  Milićević , Lisa, telefon: 032-652-092, 064-290-22-20
Goran Lišanin, Devići, telefon: 063-8159-522
Golijski dar, Dajići, telefon: 032-631-988
Ilija Milićević, Lisa, telefon: 032-670-257, 063-815-66-02
Kuća za odmor Krsmanović, Grabovica, telefon: 032-642-044
Milan Milićević, Lisa, telefon: 032-651-640, fax: 032-650-210
Nada Krsmanović,  Grabovica, telefon: 032-642-044, 064-836-73-81
Nebojša Djokić, Medjurečje, telefon: 063-850-11-16
Nebojša Stanković,  Medjurečje, telefon: 032-665-287, 064-188-04-34
Obrenović, Kušićan, telefon: 032-651-779
Pansion Avramović, Kumanica, telefon: 032/682-638,  064-217-54-88
Pansion Obradović, Katići, telefon: 032-873-307, 032-873-663
Petar Avramović, Sveštica, telefon: 032-663-210, 061-111-65-09
Rada Marinković, Marina reka, telefon: 032-651-810, 063-784-35-84, 
Slavica Stanković, Sveštica, telefon: 032-651-386, 064-299-96-22, 
Snežana Djordjević, Nikolićeva 57, telefon: 032-661-767
Sobe za odmor Kaplarević, Boška Petrovića 36. telefon: 032-632-008
Vera Bojanović, Dragice Parezanović bb. telefon: 032-664-159
Vila Jovanović, put za Guču, telefon: 032-650-000
Vila Vučković,  Bukovica, telefon: 032-640-015, 063-618-010 
Vila Angelina, Kušići, telefon: 032-678-055, 032-678-188


Moteli i restorani

 

Barka No.1, restoran,  Kej braće Damjanović bb, Ivanjica. telefon: 032-662-808 

Boem, restoran, Dubrava bb, Ivanjica, telefon: 032-641-396 
Dukat, restoran,  Miljka Savića 69, telefon: 032-660-777, 064-396-54-19
Djurdjevdan,  restoran, V. Marinkovića bb, Ivanjica, telefon: 032-631-369
Elit Lux, restoran,  Sađavac bb, telefon: 032-652-087, 063-885-66-38 
Izlet, restoran, Lisa, telefon: 032-670-135, 063-660-160
Lep Vidik,  motel restoran, Ivanjica,  telefon: 032-661-374, 063/8240-028
Lovački sastanak, sala za svečanosti, Ivanjica, telefon: 032-661-098, 032-662-202

 

Potkategorije

 • Ivanjica
 • Lokalna uprava
  Uvećanje slova:

   

  Lokalna samouprava u opštini Ivanjica je osnovana u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi kroz Statutom opštine Ivanjica i drugim zakonima i rezolucijama Skupštine opštine Ivanjica.

  Lokalne samouprave su:
  1. skupština
  2. gradonačelnik
  3. Opštinsko veće

  Opštinska uprava se obrazuje kao službu koja stavlja zakone na snazi i sprovodi ih i omogućava građanima da ostvare svoja prava.
  Gradonačelnik ima izvršnu ulogu u opštini.

  Opština ima tri javna preduzeća:
  • Kancelarija za puteve, građevinsko zemljište i izgradnju
  • Javno komunalno preduzeće "Komunalno"
  • Javna o kompaniji 'Ivanjički radio'

  Institucije čiji je osnivač opština su:
  • Turistička organizacija opštine
  • Centar za kulturu
  • Obdanište za decu
  • Centar za socijalni rad
  • Opštinski Pravobranilaštvo
  • Biblioteka

 • Razvoj opstine
 • Golija
 • Vesti
 • Obrazovanje
 • Mapa opštine
 • Foto galerija
 • Video prezentacija
 • Servis građana
 • Značajni datumi
 • Kontakt
 • Dokumenti
 • E uprava

Vesti Naslovna

Napisano 02/09/2016, 15:50 od DG Financ
listu-vrednovanja-i-rangiranja-pristiglih-predloga-programa-projekata-udruzenja-civilnog-drustva-za-2016-godinu-ukupan-broj-bodova REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINA IVANjICA Broj: 400-54/2016-01 Datum: 02.09.2016. godina I V A Nj I C A Na osnovu člana 8.  Pravilnika o...
Napisano 02/09/2016, 11:16 od DG Financ
premijerno-izvedena-nova-predstava-amaterskog-pozorista-mladih-ivanjice-na-nusicijadi-2016 Amatersko pozorište mladih Ivanjice 26.08.2016. godine premijerno je izvelo svoju novu predstavu „Pučina“ po tekstu Branislava Nušića, na Nušićijadi...
Napisano 30/08/2016, 15:08 od DG Financ
u-toku-isplata-materijalne-podrske-za-kupovinu-skolskog-pribora I ove godine Crveni krst Ivanjica i Centar za socijalni rad Ivanjica u okviru aktivnosti socijalne delatnosti su započeli sa nabavkom i distribucijom školskog pribora za decu...
Napisano 26/08/2016, 14:07 od DG Financ
odredivanje-privremenog-parkiralista-za-vreme-nusicijade O D L U K A o utvrđivanju cenovnika parkiranja na privremenom parkiralštu   Ovom odlukom utvrđuje se cena parkiranja motornih vozila na privremenom...
Napisano 25/08/2016, 14:58 od DG Financ
opstina-ivanjice-pomogla-porodici-puhar-u-okviru-programa-stambenog-zbrinjavanja-ruka-ruci Mićo i Mika Puhar iz Dvora na Uni u Hrvatskoj, su 04.avgusta 1995.g. u akciji hrvatske vojske Oluja, zajedno sa 200.000 ljudi morali da napuste svoje vekovno ognjište i krenu...
Napisano 23/08/2016, 12:27 od DG Financ
eko-kamp-2016-radovi U periodu od (18-21).08.2015. godine lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica u saradnji sa odredom izviđača „Ratko Sofijanić“ realizovala je „Eko kamp 2016“, na Kušićima, na...
Napisano 22/08/2016, 19:23 od DG Financ
odluku-o-dodeli-ugovora-postupku-javne-nabavke-za-javnu-nabavku-radova-gradevinsko-zanatski-radovi-na-izgradnji-odeljenja-za-dijalizu-u-sklopu-kompleksa-doma-zdravlja-ivanjicadravlja-ivanjica DOM ZDRAVLjA IVANjICA Broj: 236/7 22.08.2016. godine IVANjICA         Naziv naručioca: Dom zdravlja Ivanjica Adresa...
Napisano 22/08/2016, 19:05 od DG Financ
zakljucak-o-radnom-vremenu-ugostiteljskih-objekata-za-vreme-nusicijade  R e p u b l i k a  S r b i j a OPŠTINA IVANjICA -OPŠTINSKO VEĆE- 01 Broj: 06-23/2016 22. avgust 2016. godine I V A Nj I C A   Na...
Napisano 19/08/2016, 12:44 od DG Financ
xi-festival-decjeg-folklora-svetlost-na-brezuljku У четвртак, 18. августа 2016. године, са почетком у 17.00 часова, у Приликама, у организацији Основне школе ,,Сретен Лазаревић" из Прилика, а под покровитељством Општине...
Napisano 18/08/2016, 13:53 od DG Financ
odrzan-14-festival-izvorne-srpske-pesme-u-prilikama-kod-ivanjice Ono najlepše što naš narod ima kao bogatu kulturnu tradiciju jeste izvorna srpska pesma po kojoj je Ivanjica prepoznatljiva .      14. Festival srpske...
Napisano 18/08/2016, 09:17 od DG Financ
prodaja-karata-za-pozorisne-predstave Karte za pozorišne predstave ovogodišnje Nušićijade naći će se u prodaji od četvrtka, 18. avgusta. Mogu se kupiti svakog radnog dana na biletarnici Doma...
Napisano 15/08/2016, 07:52 od DG Financ
obelezen-dan-mladih-2016 Lokalna kancelarija opštine Ivanjica  obeležila je „Dan mladih“. Aktivnosti koje su planirane za „Dan mladih“ realizovane su na trgu ispred Doma kulture u...
Napisano 12/08/2016, 09:23 od DG Financ
dani-prilika Поштовани чувари народног блага, задовољство нам је позвати вас на  14. Фестивал српске изворне песме који се традиционално сваке године одржава у Приликама 17.августа, са...
Napisano 12/08/2016, 08:17 od DG Financ
mapiranje-dece-iz-ugrozenih-ruralnih-sredina-van-obrazovanja Crveni krst Ivanjica će u okviru realizacije Zajedničkog programa za inkluziju  a uz podršku Crvenog krsta Srbije I SDC-a sprovesti proces mapiranja sa ciljem uvida u broj...
Napisano 11/08/2016, 14:53 od DG Financ
tradicionalni-festival-decjeg-folklora-svetlost-na-brezuljku U četvrtak, 18. avgusta 2016. godine, sa početkom 17.00 časova, u Prilikama, održaće se tradicionalni Festival dečjeg folklora ,,Svetlost na brežuljku", u organizaciji...
Napisano 11/08/2016, 14:46 od DG Financ
odrzana-druga-radna-sednica-so-ivanjica Održana druga radna sednica SO Ivanjica. Na zasedanju koje je trajalo četiri sata razmatran je i usvojen izveštaj o poslovanju javnih preduzeća za prethodnu godinu, razmatrane...
Napisano 09/08/2016, 20:53 od DG Financ
eko-kamp-2016 lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica u saradnji sa  Odredom izviđača „Ratko Sofijanić" već šestu godinu zaredom organizuje „Eko kamp". Prvi „Eko kamp"...
Napisano 09/08/2016, 07:34 od DG Financ
medunarodni-dan-mladih Lokalna Kancelarija opštine Ivanjica i ove godine obeležava „Međunarodni Dan mladih“ 12.08.2016. godine.     Aktivnosti koje su planirane za „Dan mladih“...
Napisano 07/08/2016, 22:59 od DG Financ
obelezeno-140-godina-od-bitke-na-javoru Obeleženo 140 godina od bitke na JavoruPolaganjem venaca na spomenik majoru Mihailu Iliću i poginulima na Javorskom ratištu i u Kalipoljskoj bici 1876. godine, kao i svečanim...
Napisano 04/08/2016, 19:59 od DG Financ
poziv-za-podnosenje-ponuda-za-nabavku-usluga-licnog-pratioca-deteta Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', broj 124/12,14/15,68/15)   OPŠTINA IVANjICA   Venijamina Marinkovića...
Napisano 03/08/2016, 14:40 od DG Financ
gzs-dikovic Pripadnici Vojske Srbije, na čelu sa generalom Ljubišom Dikovićem, načelnikom Generalštaba, u nedelju, 7. avgusta na Javoru će, povodom 140-godišnjice Javorskog rata, odati...
Napisano 02/08/2016, 14:22 od DG Financ
jkp-komunalno-poziva-gradane-i-pravna-lica ЈКП „Комунално“ Ивањица позива и упозорава грађане и правна лица који су прикључени на јавну водоводну мрежу, а да притом нису регистровани као корисници, да се у...
Napisano 02/08/2016, 14:19 od DG Financ
jkp-komunalno-obavestava-gradane JKP „Komunalno“ Ivanjica poziva i upozorava građane i pravna lica da bez odlaganja, izmire svoje dospele obaveze prema preduzeću, za komunalne, pogrebne i usluge...
Napisano 02/08/2016, 14:11 od DG Financ
nastup-amaterskog-pozorista-mladih-ivanjice-na-sajmu-dunava-u-golubcu Amatersko pozorište mladih Ivanjice 29.07.2016. godine učestvovalo je na manifestaciji „Sajam Dunava“ u Golubcu i izvelo svoju predstavu „Običan čovek“ od Branislava Nušića u...
Napisano 02/08/2016, 09:42 od DG Financ
great-liderski-kamp-budi-musko-klub-centar-e8 U organizaciji Centra E8 i „Budi Muško kluba“ realizovan je „GREAT kamp za mlade lidere i liderke“ u Beoggradu u periodu od (24-30).07. 2016. godine. Ispred Budi Muško...
Napisano 02/08/2016, 09:37 od DG Financ
preobrazenje-prilicko-kulturno-leto-2016 Поштовани чувари народног блага, задовољство нам је позвати вас на  14. Фестивал српске изворне песме који се традиционално сваке године одржава у Приликама 17.августа, са...
Napisano 29/07/2016, 16:00 od DG Financ
oglas-za-davanje-u-zakup-putem-javnog-nadmetanja-javne-povrsine OGLAS Oglas za davanje u zakup putem javnog nadmetanja javne površine  na delu katastarske parcele broj 1636 KO Ivanjica   Oglas možete preuzeti...
Napisano 27/07/2016, 14:28 od DG Financ
realizovan-javni-humanitarni-trening-za-pomoc-marku-markovicu Fitnes klub „Atlantis“ i Kancelarija za mlade opštine Ivanjica organizovali su „Javni humanitarni trening“ 24.07.2016. godine sa početkom u 19 časova na Trgu ispred Doma...
Napisano 27/07/2016, 14:25 od DG Financ
manastir-kovilje-uz-veliki-broj-vernika-i-posetilaca-proslavio-svoju-krsnu-slavu  Povodom slave manastira u Kovilju, juče 26.jula posle svečane liturgije i bogosluženja održan je kulturno-umetnički program u organizaciji Doma kulture Ivanjica i...
Napisano 26/07/2016, 07:32 od DG Financ
obavstenje-za-korisnike-vode OBAVEŠTENJE-26.07.2016 Zbog prevelike mutnoće vode i nemogućnosti prerade dovoljnih količina dana 26.07.2016. godine vodovod radi kapacitetima od 60%. Stoga Molimo...
Napisano 25/07/2016, 14:48 od DG Financ
obelezavanje-jubileja-140-godina-od-javorskog-rata U nedelju 7. avgusta 2016. godine na Javoru se obeležava 140-godišnjica Javorskog rata i Kalipoljske bitke, u kojima je učestvovala srpska vojska sa prostora Užica, Čačka,...
Napisano 23/07/2016, 17:42 od DG Financ
odlozeni-radovi-na-magistralnom-cevovodu-na-vidiku Zbog visokih temperatura JKP ”Komunalno”  odlaže najavljene radove na magistralnom cevovodu zakazane za 23.07.2016. godine , kako ne bi bilo prekida u vodosnadbevanju...
Napisano 22/07/2016, 14:29 od DG Financ
j-a-v-n-i-k-o-n-k-u-r-s-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-programa-projekata-od-javnog-interesa-udruzenja-civilnog-drustva-u-2016-godini Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima (''Sl.glasnik RS'' br.51/2009), čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje...
Napisano 22/07/2016, 09:17 od DG Financ
jkp-komunalno-obavestava-korisnike-vode Zbog radova na magistralnom cevovodu i izmeštanja magistralnog cevovoda u naselju Vidik, postoji mogućnost smanjenja pritiska vode, a u višim delovima može doći do potpunog...
Napisano 19/07/2016, 16:43 od DG Financ
humanitarni-trening-za-naseg-sugradanina-marka-markovica Fitnes klub „Atlantis" i Kancelarija za mlade opštine Ivanjica organizuju „Javni humanitarni trening" 24.07.2016. godine sa početkom u 19 časova na Trgu ispred Doma kulture u...
Napisano 15/07/2016, 20:55 od DG Financ
pocetak-projekta-univerzitet-u-prirodi Univerzitet u Beogradu, u saradnji sa opštinom Ivanjica, pokrenuo je projekat "Univerzitet u prirodi", na inicijativu univerzitetskog ombudsmana, profesora Branka Rakića....
Napisano 15/07/2016, 15:04 od DG Financ
pristup-informacijama-od-javnog-znacaja Zahtev mora da sadrži: naziv i adresu opštine, podatke o tražiocu informacije (ime, prezime, adresa, i eventualno drugi podaci za kontakt), što precizniji opis informacije koja...
Napisano 14/07/2016, 17:49 od DG Financ
programske-aktivnosti-crvenog-krsta-socijalna-delatnost U okviru programske aktivnosti Crvenog krsta “  Socijalna delatnost“  , Crveni krst Ivanjice je 11.07.započeo distribuciju 300  prehrambenih i higijenskih paketa...
Napisano 14/07/2016, 17:45 od DG Financ
spremna-nusicijada-2016 Nušićijada, ivanjički kolaž festival i nosilac evropskog priznanja „Evropa za festivale, festivali za Evropu“ (EFFE), održaće se ove godine u periodu od 26. do 28. avgusta pod...
Napisano 13/07/2016, 15:11 od DG Financ
slava-manastira-kovilje-2016       U utorak  26.jula 2016.godine, povodom slave Manastira Kovilja, Svetog Arhangela Gavrila, Dom kulture Ivanjica organizuje kulturno-umetnički program ....
Napisano 13/07/2016, 15:03 od DG Financ
projekat-promocija-humanih-vrednosti U organizaciji Crvenog krsta Ivanjice i Crvenog krsta Srbije , u perioidu od 08.07. do 17.07.   pet učenika četvrtog razreda učesnika projekta...
Napisano 12/07/2016, 14:02 od DG Financ
godisnji-program-za-poljoprivredno-zemljiste-2016-godine Godišnji program poljoprivredno zemljište 2016g  
Napisano 11/07/2016, 21:01 od DG Financ
realizovan-25-memorijalni-turnir-u-malom-fudbalu-ratomir-raco-nikolic u periodu od (04-07).07.2016. godine realizovan je 25. Memorijalnom turniru u malom fudbalu " Ratomir Raćo Nikolić".   U kategoriji petlića  pobedu je odnela...
Napisano 10/07/2016, 22:45 od DG Financ
konkurs-za-najbolju-kratku-satiricnu-pricu-2016 Organizacioni odbor Festivala „Nušićijada“             objavljuje ŠESTI po redu   Konkurs za najbolju kratku satiričnu...
Napisano 10/07/2016, 09:38 od DG Financ
odrzano-vece-igre-i-pesme-na-gradskom-trgu-ispred-doma-kulture-u-ivanjici Na Gradskom trgu ispred Doma kulture u Ivanjici, u organizaciji Udruženja koreografa narodnih igara Srbije i Doma kulture iz Ivanjice, pod pokroviteljstvom opštine Ivanjica...
Napisano 08/07/2016, 15:29 od DG Financ
KONTROLNE LISTE  INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Kontrolna lista: ZAŠTITA OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI Kontrolna lista: INTEGRISANA...
Napisano 08/07/2016, 14:55 od DG Financ
konkurs-praktikanti-2016 U okviru projekta „CRAM – Program radne prakse za mlade u Ivanjici, čiji je nosilac Centar za radno angažovanje Ivanjica, a donator opština Ivanjica, koji se realizuje u...
Napisano 08/07/2016, 14:50 od DG Financ
p-o-z-i-v-za-ucesce-na-14-festivalu-srpske-izvorne-pesme-u-prilikama-17-avgusta-2016-god      Poštovani čuvari narodnog blaga, zadovoljstvo nam je pozvati vas na  14. Festival srpske izvorne pesme koji se tradicionalno svake godine održava u...
Napisano 07/07/2016, 16:47 od DG Financ
poziv-za-podnosenje-ponudada-u-postupku-javne-nabavke-male-vrednosti-izvodenje-radova-na-izgradnji-omladinskog-kampa-jnmv-10-2016     Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama  („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)  OPŠTINA IVANjICA Venijamina Marinkovića...
Napisano 07/07/2016, 16:21 od DG Financ
odrzani-10-jubilarni-dani-bukovice Po deseti  put u Bukovici kod Ivanjice,  okupili su se čuvari izvornog narodnog stvaralaštva, izvorne srpske pesme i igre,  da pokažu svoje umeće i kako se čuva...
Napisano 07/07/2016, 12:59 od DG Financ
kampanja-pazi-druge-misli-na-sebe
Napisano 07/07/2016, 10:57 od DG Financ
apel-za-pomoc-nasem-sugradaninu-marku Poštovani posetioci, prijatelji i svi humani ljudi, treba nam HITNO pomoć za dečka teško bolesnog. Marko je rođen 14.11.1988. Razboleo se pre 7 i po godina. U septembru...
Napisano 06/07/2016, 19:03 od DG Financ
prva-sednica-skupstine-opstine-ivanjica U utorak 5. jula održana je prva radna sednica Skupštine opštine Ivanjica na kojoj je usvojen zapisnik sa konstitutivne sednice. Razmatran je Izveštaj Izborne komisije Opštine...
Napisano 04/07/2016, 11:58 od DG Financ
obavestenje-o-pokretanju-pregovarackog-postupka-bez-objavljivanja-poziva-za-podnosenje-ponuda OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA       Naziv naručioca: Opština...
Napisano 04/07/2016, 09:27 od DG Financ
vece-narodnih-igara-i-pesama      U petak 8.jula u 20 časova na Gradskom trgu ispred Doma kulture u Ivanjici, Udruženje koreografa narodnih igara Srbije i Dom kulture Ivanjica organizuju veče...
Napisano 01/07/2016, 14:53 od DG Financ
drugi-krug-programa-radne-prakse-centra-za-radno-angazovanje-ivanjica-javni-poziv-za-poslodavce-2016 Centar za radno angažovanje Ivanjica nastavlja  realizaciju Programa radne prakse za mlade na teritoriji opštine Ivanjica. Pozivamo sve zainteresovane poslodavce iz...
Napisano 01/07/2016, 14:24 od Mitar
poziv-za-podnosenje-ponude-u-postupku-javne-nabavke-male-vrednosti-za-nabavku-dobara-elektricne-energije-za-potrebe-opstinske-uprave-opstine-ivanjica-jnmv-8-2016 JN 8/2016                                   Na osnovu člana 60. Zakona o javnim...
Napisano 30/06/2016, 23:19 od DG Financ
25-memorijalni-turnir-u-malom-fudbalu-ratomir-raco-nikolic Od 04. do 07. jula 2016. godine, na terenima KMF "Bukovica" u Bukovici, održaće se 25. po redu Memorijalni turnir u malom fudbalu "Ratomir Raćo Nikolić".   U...
Napisano 30/06/2016, 23:17 od DG Financ
realizovana-promocija-programa-mladi-su-zakon-ministarstva-omladine-i-sporta-republike-srbije Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica i UG „Forca" Požega 29.06.2016. godine u Klubu za mlade opštine Ivanjica sa početkom u 20:30 časova organizovali su promociju programa...
Napisano 30/06/2016, 15:48 od DG Financ
obavestenje-o-preventivnoj-vakcinaciji-goveda-radi-sprecavanja-sirenja-i-iskorenjivanja-bolesti-nodularni-dermatitis Republika Srbija OPŠTINA IVANjICA OPŠTINSKA UPRAVA 01 Broj: 320-službeno/2016 30. jun 2016. godine I v a nj i c a       O B A...
Napisano 30/06/2016, 15:45 od DG Financ
10-jubilarni-dani-bukovice-2016      U sredu 6.jula 2016.godine povodom manifestacije „Dani Bukovice“  na platou ispred MZ Bukovica održaće se Poselo izvornih pevačkih grupa i folklora....
Napisano 30/06/2016, 15:44 od DG Financ
promocija-programa-mladi-su-zakon-ministarstva-omladine-i-sporta-republike-srbije Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica i UG „Forca" Požega 29.06.2016. godine  u Klubu za mlade opštine Ivanjica  sa početkom u 20:30 časova organizuju...
Napisano 30/06/2016, 15:41 od DG Financ
12-letnja-kampanja-dobrovoljnog-davanja-krvi Uspešno je realizovana i ovogodišnja  12. po redu  Letnja kampanja DDK.  237 davalaca je dalo krv od 250 koji su došli na akciju. Na ovoj akciji je 36 maldih po...
Napisano 28/06/2016, 18:49 od DG Financ
dodela-sertifikata-opstini-ivanjica-centru-za-radno-angazovanje-ivanjica-za-uspesno-realizovan-projekat U ponedeljak 27.06.2016. godine sa početkom u 12 časova u Hotelu „Metropol" u Beogradu održana je svečana dodela sertifikata za  uspešnu realizaciju projekta Opštini...
Napisano 28/06/2016, 18:47 od DG Financ
realizovano-predavanje-u-amfiteatru-u-prirodi-i-setnja-pesackom-stazom-zdravlja-kusici-javor Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica u subotu 25.06.2016. godine realizovala je predavanje u Amfiteatru u prirodi na temu "Uticaj zaštite životne sredine na zdravlje...
Napisano 28/06/2016, 18:43 od DG Financ
realizovana-predstava-putujuce-pozoriste-sopalovic-skola-glume-dramska-sekcija-amaterskog-pozorista-mladih-ivanjice Škola glume - dramska sekcija Amaterskog pozorišta mladih Ivanjice u utorak 21.06.2016. godine sa početkom u 19 časova premijerno je izvela predstavu „Putujuće pozorište...
Napisano 27/06/2016, 10:12 od DG Financ
odrzan-21-javorski-sabor-dvojnicara-i-starih-instrumenata-srbije-na-planini-javor Juče je planina Javor bila planina mladosti i lepote. Zvuci dvojnica, frule, gusala, okarine, duduka, violine, dipli i drugih starih instrumenata na Javoru pokazali su da stari...
Napisano 23/06/2016, 07:43 od DG Financ
odrzan-prvi-sabor-svete-trojice-u-pridvorici U organizaciji izvorne pevačke grupe „Klekovički žubor“, Mesne zajednice Pridvorica i Doma kulture Ivanjica a pod pokroviteljstvom opštine Ivanjica u Pridvorici je juče održan...
Napisano 23/06/2016, 07:31 od DG Financ
letnja-akcija-dobrovoljnog-davanja-krvi Letnji meseci su kritični meseci za rezerve krvi zbog smanjenog broja davalaca. Usled toga veliki broj pacijenata je prinuđen da čeka na operacije I druge intervencije za koje...
Napisano 22/06/2016, 13:43 od DG Financ
manifestacija-povodom-dana-opstine-2016 U znak sećanja na dan kada je knez Mihailo Obrenović 16.juna 1866.godine, pre tačno 150 godina, doneo Ukaz kojim je Ivanjica proglašena za varošicu u srezu Moravičkom, okrugu...
Napisano 22/06/2016, 12:08 od DG Financ
predstava-putujuce-pozoriste-sopalovic Škola glume - dramska sekcija Amaterskog pozorišta mladih Ivanjice u utorak 21.06.2016. godine sa početkom u 19 časova izvešće predstavu „Putujuće pozorište Šopalović“ u...
Napisano 22/06/2016, 11:56 od DG Financ
xxxi-sabor Sabor Dvojničara  U Nedelju 26 juna 2016. godine na Javoru će se održati XXI '' Javorski sabor dvojničara i satrih instrumenata''. U Programu će učestvovati najbolji...
Napisano 21/06/2016, 07:59 od DG Financ
realizovana-pokazna-vezba-spasavanja-povredjene-osobe-iz-nepristupacnog-terena U subotu 18.06.2016. godine pripadnici Službe za delovanje u vanrednim situacijama opštine Ivanjica, koja je formirana 2015. godine u okviru projekta „Zdravlje i bezbednost -...
Napisano 21/06/2016, 07:52 od DG Financ
dobrovoljno-davanje-krvi-u-mz-luke Type the title here 19.06.  Crveni krst ivanjica je u  saradnji sa MZ Luke  i nesebičnu podršku predstavnika MZ  a uz pomoć učenika izdvojenih odeljenjima...
Napisano 18/06/2016, 18:00 od DG Financ
realizovan-promotivni-turnir-u-sahu-otvoren-ulicni-sah-na-trgu-ispred-doma-kulture-u-ivanjici Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica u saradnji sa udruženjem ljubitelja šaha „Crno beli svet" u petak 17.06.2016. godine organizovala je promotivni turnir u šahu...
Napisano 15/06/2016, 15:04 od DG Financ
od-jula-prijave-za-drugi-krug-programa-radne-prakse-centra-za-radno-angazovanje U toku je realizacija prvog kruga Programa radne prakse za mlade koji realizuje Centar za radno angažovanje Ivanjica u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Ivanjica, a...
Napisano 14/06/2016, 12:20 od DG Financ
crno-beli-svet Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica u saradnji sa udruženjem ljubitelja šaha „Crno beli svet“ u petak 17.06.2016. godine sa početkom u 12 časova, organizuje...
Napisano 14/06/2016, 08:32 od DG Financ
svetski-dan-dobrovoljnih-davalaca-krvi Svake godine 14. juna zemlje u svetu obeležavaju Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Ovo je povod za zahvalnost dobrovoljnim neplaćenim davaocima krvi koji ne samo da...
Napisano 13/06/2016, 07:49 od DG Financ
projekat-izgradnje-omladinskog-kampa Krenula je realizacija uvodnih aktivnosti na projektu „Izgradnja omladinskog kampa“ koji je odobren Kancelariji za mlade – Opštini Ivanjica na konkursu za podršku jedinicama...
Napisano 10/06/2016, 14:37 od DG Financ
vezba-sluzbe-za-delovanje-u-vanrednim-situacijama-opstine-ivanjica Služba za delovanje u vanrednim situacijama opštine Ivanjica redovno je realizuje vežbe kako bi članovi službe bili spremni da reaguju u svakom trenutku kada je to potrebno. U...
Napisano 09/06/2016, 22:14 od DG Financ
u-ivanjici-odrzana-promocija-olimpijske-vize-ane-subotic Pred prepunom Plavom salom ivanjičkog Doma kulture, Atletski klub Javor, Sportski savez Ivanjica i Dom kulture Ivanjica promovisali su Olimpijsku vizu Ane Subotić. O...
Napisano 08/06/2016, 18:02 od DG Financ
hit-predstava-za-decu-masa-i-medved Hit predstava za decu „MAŠA I MEDVED“                                  ...
Napisano 07/06/2016, 10:14 od Mitar
prvi-sabor-svete-trojice-u-pridvorici Povodom praznika Svete Trojice, u utorak 21.juna 2016.godine održaće se Prvi sabor  „Svete Trojice“ u Pridvorici. Organizatori manifestacije su: Izvorna pevačka grupa...
Napisano 07/06/2016, 07:47 od Mitar
humanitarna-akcija-dobrovoljnog-prikupljanja-krvi 03.06. Crveni krst Ivanjica je u  saradnji sa  predstavnicima  MZ Osonica  i transfuziološke službe Čačanske bolnice,  realizovao humanitarnu akciju...
Napisano 07/06/2016, 07:35 od Mitar
konstitutivna-sednica-so-ivanjica Na Konstitutivnoj sednici SO Ivanjica, konstituisana je nova vlast koju  će činiti SNS  sa  16 odbornika u koaliciji sa  četiri odbornika SPS-a, odlučeno je...
Napisano 06/06/2016, 12:14 od Mitar
odigrana-predstava-obican-covek Amatersko pozorište mladih Ivanjice izvelo je predstavu  "Običan čovek" po delu Branislava Nušića u Velikoj sali Doma kulture sa početkom u 19 časova 02.06.2016. godine,...
Napisano 02/06/2016, 13:44 od Mitar
obuka-milka Besplatna obuka za započinjanje poslovanja po programu standardizovanog seta usluga   U ponedeljak  06. Juna 2016. godine sa početkom u 11 časova i utorak...
Napisano 02/06/2016, 12:57 od Mitar
koncert-kud-moravica Petak 10.jun, Velika sala Doma kulture u 18 časova Koncert KUD „Moravica“   Kud „Moravica“ iz Ivanjice  osnovan  je 2013. godine, i danas posle tri...
Napisano 02/06/2016, 12:53 od Mitar
javno-nadmetanje-za-prodaju-polovnog-vozila-i-radne-masine Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o javnoj svojini (,,Službeni glasnik Republike Srbije'' br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014) i Odluke Nadzornog odbora JKP ,,Komunalno'' Ivanjica...
Napisano 31/05/2016, 14:48 od Mitar
koncert-hari-mata-hari-na-gradskom-trgu-doma-kulture ХАРИ МАТА ХАРИ 16.ЈУН  У 21 ЧАС  ГРАДСКИ ТРГ -  ДОМ КУЛТУРЕ   Поводом Дана општине, 16.јуна 2016.године, на Градском тргу испред Дома...
Napisano 31/05/2016, 14:35 od Mitar
javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podrske-malim-preduzecima-za-nabavku-opreme   Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/2015) i Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima...
Napisano 30/05/2016, 22:36 od Mitar
promocija-olimpijske-vize
Napisano 30/05/2016, 22:32 od Mitar
amatersko-pozoriste-mladih-ivanjice-na-korak-do-drzavnog-takmicenja-u-kuli Nakon pobede na Festivalu Amaterskih pozorišta Moravičkog okruga, Amatersko pozorište mladih Ivanjice prošlo je u drugi krug takmičenja za učešće na Festivalu Amaterskih...
Napisano 30/05/2016, 22:29 od Mitar
xxi-javorski-sabor-dvojnicara-i-starih-instrumenata-srbije Type the title here      U organizaciji Doma kulture Ivanjica, Mesne zajednice Kušići i OŠ “Major Ilić” iz Kušića, 26.juna 2016.godine  na Javoru (MZ Kušići)...
Napisano 30/05/2016, 22:27 od Mitar
kancelariji-za-mlade-opstine-ivanjica-odobren-projekat-pod-nazivom-izgradnja-omladinskog-kampa Opštini Ivanjica - lokalnoj Kancelariji za mlade opštine Ivanjica odobren je novi projekat na konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave koje je raspisalo Ministarstvo...
Napisano 30/05/2016, 22:21 od Mitar
sedamnaest-zamenika-ambasadora-u-poseti-jugozapadnoj-srbiji Zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt, posetiće zajedno sa 16 zamenika i zamenica ambasadora zemalja članica Evropske unije Rašku, Sjenicu, Novi Pazar...
Napisano 29/05/2016, 15:39 od Mitar
odrzana-41-smotra-narodnog-stvaralastva-zvuci-golije-javora-i-mucnja Type the title here U petak popodne Ivanjica se orila pesmom, svirkom  i igrom. Defile učesnika smotre „Zvuci Golije, Javora i Mučnja“ koji se od Doma kulture u Ivanjici...
Napisano 29/05/2016, 15:36 od Mitar
volonteri-i-volonterizam-u-domu-ucenika Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica realizovala je predavanje na temu "Volonteri i volonterizam u lokalnoj zajednici" u Domu učenika srednjih škola u Ivanjici...
Napisano 27/05/2016, 16:03 od Mitar
konstitutivna-sednica-skupstine-opstine-ivanjica U petak 03. juna 2016. godine saziva se  KONSTITUTIVNA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE IVANJICA     Za sednicu je predložen sledeći dnevni...
Napisano 27/05/2016, 12:29 od Mitar
produzenje-roka-za-dostavljanje-predloza-za-junsku-nagradu Savet za kadrovska, administrativna  i mandatna pitanja Skupštine opštine Ivanjica na sednici održanoj  25.05.2016. godine  odlučio je da se  rok za...
Portal Opstine Ivanjica. Sva prava zadrzana. www.ivanjica.gov.rs
Klikni za čitanje selektovanog teksta! Omogućila Opština Ivanjica