contrast2a.jpgcontrast2.jpgcontrast4c.jpgcontrast1c.jpgcontrast1a.jpgcontrast8.jpgcontrast3.jpgcontrast1d.jpgcontrast4.jpgcontrast1.jpgcontrast9.jpgcontrast9a.jpgcontrast1b.jpg

Sekretar Skupštine opštine

Uvećanje slova:

Skupština opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar Skupštine se postavlja na četiri godine, na predlog predsednika Skupštine i može biti ponovo postavljen.
Za sekretara Skupštine opštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.
Sekretar Skupštine je odgovoran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike koji vrši nadzor nad radom i aktima Skupštine opštine.

 

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE IVANJICA
BILJANA RANĐIĆ dipl. pravnik


Rodjena 1963. godine u Devićima. Pravni fakultet završila je u Kragujevcu. U Opštinskoj upravi opštine Ivanjica radi od 1992. godine. Osam godina na poslovima referenta u Komisiji za vraćanje zemljišta, i četiri godine u Službi za skupštinske poslove, na mestu sekretara Izvršnog odbora Skupštine opštine. U tri mandata, od 2004 – 2016. godine, obavljala je funkciju sekretara Skupštine opštine. Udata je, majka jednog deteta.

Portal Opstine Ivanjica. Sva prava zadrzana. www.ivanjica.gov.rs
Klikni za čitanje selektovanog teksta! Omogućila Opština Ivanjica