contrast9.jpgcontrast1c.jpgcontrast1a.jpgcontrast2a.jpgcontrast4.jpgcontrast2.jpgcontrast9a.jpgcontrast1b.jpgcontrast4c.jpgcontrast8.jpgcontrast3.jpgcontrast1d.jpgcontrast1.jpg

Zdravstvo

Uvećanje slova:

Nosioci zdravstvene zaštite opštine Ivanjica, su Dom zdravlja Ivanjica i Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju.
Dom zdravlja Ivanjica posluje kao organizaciona jedinica zdravstvenog centra „Dr Dragiša Mišović“ iz Čačka. 

„Ivanjički program zaštite zdravlja stanovništva“, šesdesetih i sedamdesetih godina XX veka, zahvaljujući sjajnoj ekipi ivanjičkog Doma zdravlja, a sprovedenog u praksi na čitavoj teritoriji opštine, izazvao je ogromnu pažnju svetskih zdravstvenih stručnjaka. 

Posle ozbiljnih studijskih analiza i višegodišnjeg praćenja ovog programa od strane ekspertskih timova i stručnjaka pojedinaca u okviru UNICEF-a, „Program zaštite“ prihvaćen je kao osnova sistemske primarne zdravstvene zaštite, formulisane na čuvenoj Svetskoj konferenciji u Alma Ati, 1978. godine. 
Lekari ivanjičkog Doma zdravlja postali su legende: dr Božidar Spasović, dr Draginja Spasović, dr Ljiljana Spasović, dr Tomislav Parpura, dr Slobodan „Bućo“ Spasović, dr Petar Vasović, dr Ljiljana „Zizika“ Nikolić, dr Aleksandar Nikolić, dr Dušan Radivojević, dr Miroslav Popović, dr Olivera Popović, dr Andjelija Milutinović i dr Miodrag Milutinović. 


Dom zdravlja pruža zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou zaštite korisnicima sa područja opštine Ivanjica. U okviru ove institucije organizovane su i 4 zdravstvene stanice u naseljima Devići, Bratljevo, Kušići i Katići, kao i 6 zdravstvenih ambulanti u naseljima Bele Vode, Medjurečje, Prilike, Močioci, Kovilje i Erčege. 
Dom zdravlja u svom sastavu koristi oko 6.000 m2 korisne površine, a sami objekti zauzimaju površinu od preko 3 hektara u gradskom naselju, kao i teritoriji već pomenutih sela.


Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju, posluje kao državna ustanova koja pored medicinskog ima i turistički karakter. Osnovna delatnost Zavoda je medicinska rehabilitacija i pružanje usluga na bazi zdravstveno - rekreativnog turizma. Zavod raspolaže sa 250 postelja, zatvorenim bazenom, saunom, fitnes salom, TV klubovima, bibliotekom i terenima za male sportove. Jedan deo, od ukupno 7.586 m2 korisnog prostora, koristi za medicinsku rehabilitaciju, u okviru koga su ordinacije lekara specilajista, fizijatra i interniste, hematološka laboratorija kao i prostorije za primenu medicinske opreme.


 

Nosilac socijalne zaštite u opštini Ivanjica jeste Centar za socijalni rad Ivanjica. Ova istitucija je osnovana 1979. godine od strane SO Ivanjica sa ciljem ostvarivanja prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite stanovnika sa teritorije opštine Ivanjica. Osnovni zadaci Centra su usmereni na sledeće ključne oblasti:

·           socijalna zašita i obezbedjenje socijalne sigurnosti, koja se ogleda u ostvarivanju prava na materijalno obezbedjenje porodice, dodatak i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, pomoć za osposobljavanju za rad, smeštaj u ustanovu, smeštaj u drugu porodicu, isplata novčanih davanja utvrdjenih odlukom SO Ivanjica

·             porodično - pravna zaštita, koja se odnosi na starateljsku zaštitu dece, mladih, odraslih i starih, preventivni i korektivni nadzor.

·         poseban segment aktivnosti usmeren je ka otkrivanju i praćenju kako socijalnih potreba i problema gradjana, tako i efekata njihovog ostvarivanja preventnivne aktivnosti, koje se odnose na sprečavanje i suzbijanje socijalnih problema, podsticanje i koordiniranje profesionalne i dobrovoljne humanitarne aktivnosti u oblasti socijalne zašite

-           vodjenje evidencije o pruženim uslugama i preduzetim merama u okviru socijalne zaštite.

Portal Opstine Ivanjica. Sva prava zadrzana. www.ivanjica.gov.rs
Klikni za čitanje selektovanog teksta! Omogućila Opština Ivanjica